Tervis » Tervise enesehinnang: Koolinoorte tervise enesehinnang

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) hinnang oma tervisele.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, enesehinnang

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Enesehinnang Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Väga hea 2005/2006 35,2 31,9 28,1 31,5
Väga hea 2009/2010 30,6 29,6 27,6 29,3
Väga hea 2013/2014 35,1 33,1 31,2 33,2
Hea 2005/2006 54,7 56,6 53,7 54,9
Hea 2009/2010 59,5 56,8 55,5 57,3
Hea 2013/2014 56,2 54,8 51,7 54,3
Rahuldav 2005/2006 9,8 10,5 16,9 12,6
Rahuldav 2009/2010 9,3 12,8 16 12,7
Rahuldav 2013/2014 8,3 11,3 15,8 11,7
Väga halb 2005/2006 0,4 1,1 1,4 1
Väga halb 2009/2010 0,6 0,8 0,9 0,8
Väga halb 2013/2014 0,4 0,8 1,3 0,8