Tervis » Erivajadustega noored: Erivajadustega noored

Esmase puudega (sügav, raske, keskmine) noored (alla 16-aastased, 16–24-aastased) 1. jaanuari seisuga.

Keskmine puue — inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarselt kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elukohta vähemalt korra nädalas.

Raske puue — inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet iga ööpäev.

Sügav puue — inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet kogu ööpäeva.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanusgrupp (tervis) Puude raskusaste 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16-24 Kokku 619 632 741 599 687 903 958 967 1202 916 983
16-24 Sügav 55 76 79 53 47 75 81 74 124 49 59
16-24 Raske 281 264 342 312 284 350 349 403 478 367 392
16-24 Keskmine 283 292 320 234 356 478 528 490 600 500 532
Alla 16 Kokku 1056 1105 1184 1236 1392 1845 1937 1946 2080 2247 2436
Alla 16 Sügav 79 136 145 121 111 146 103 100 96 85 95
Alla 16 Raske 571 572 686 783 767 921 1023 1025 1124 1151 1406
Alla 16 Keskmine 406 397 353 332 514 778 811 821 860 1011 935