Tervis » Seksuaalkäitumine: Koolinoorte seksuaalkäitumine

Viimase seksuaalvahekorra ajal koolinoor (13-, 15-aastased) kasutas ise või kasutas partner kondoomi.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, kondoomi kasutamine

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Õppeaasta Kondoomi kasutamine 13 15 Kokku
2005/2006 Kasutas kondoomi 82,8 85,5 84,9
2005/2006 Ei kasutanud kondoomi 17,2 14,5 15,1
2009/2010 Kasutas kondoomi 80 91,2 89,6
2009/2010 Ei kasutanud kondoomi 20 8,8 10,4