Tervis » Suitsetamine: Suitsetamine koolinoorte seas soo lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) suitsetamise sagedus.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, suitsetamine, sugu

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Sugu (poiss/tüdruk) Suitsetamine Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Poisid ja tüdrukud Ei suitseta 2005/2006 96,8 86,4 70,4 83,8
Poisid ja tüdrukud Ei suitseta 2009/2010 98,4 86,5 74,5 86,5
Poisid ja tüdrukud Ei suitseta 2013/2014 98,4 93 84,2 92,1
Poisid ja tüdrukud Harvem kui kord nädalas 2005/2006 2 4,7 6,4 4,5
Poisid ja tüdrukud Harvem kui kord nädalas 2009/2010 0,9 5,3 6,5 4,2
Poisid ja tüdrukud Harvem kui kord nädalas 2013/2014 0,8 3,1 3,9 2,6
Poisid ja tüdrukud Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2005/2006 1 3,8 6,2 3,8
Poisid ja tüdrukud Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2009/2010 0,6 3,6 6,4 3,5
Poisid ja tüdrukud Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2013/2014 0,4 2,3 4,1 2,2
Poisid ja tüdrukud Iga päev 2005/2006 0,2 5,1 16,9 7,9
Poisid ja tüdrukud Iga päev 2009/2010 0 4,6 12,6 5,7
Poisid ja tüdrukud Iga päev 2013/2014 0,4 1,6 7,7 3,1
Poisid Ei suitseta 2005/2006 95,3 84,8 66,8 81,2
Poisid Ei suitseta 2009/2010 99 83,6 71,6 84,8
Poisid Ei suitseta 2013/2014 97,6 93,3 82,9 91,4
Poisid Harvem kui kord nädalas 2005/2006 3 4,8 6,2 4,8
Poisid Harvem kui kord nädalas 2009/2010 0,7 6,1 6,4 4,4
Poisid Harvem kui kord nädalas 2013/2014 1,4 2,2 4,4 2,6
Poisid Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2005/2006 1,5 4,2 5,6 3,9
Poisid Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2009/2010 0,3 4,4 6,1 3,6
Poisid Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2013/2014 0,5 2,3 4,1 2,3
Poisid Iga päev 2005/2006 0,3 6,1 21,4 10,1
Poisid Iga päev 2009/2010 0 6 16 7,2
Poisid Iga päev 2013/2014 0,6 2,2 8,6 3,7
Tüdrukud Ei suitseta 2005/2006 98,3 88 74,5 86,7
Tüdrukud Ei suitseta 2009/2010 98 89,4 77 88,2
Tüdrukud Ei suitseta 2013/2014 99,3 92,6 85,6 92,7
Tüdrukud Harvem kui kord nädalas 2005/2006 1,1 4,5 6,7 4,2
Tüdrukud Harvem kui kord nädalas 2009/2010 1,1 4,5 6,7 4
Tüdrukud Harvem kui kord nädalas 2013/2014 0,3 4,1 3,5 2,6
Tüdrukud Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2005/2006 0,5 3,4 7 3,7
Tüdrukud Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2009/2010 0,9 2,9 6,7 3,5
Tüdrukud Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2013/2014 0,3 2,3 4,1 2,2
Tüdrukud Iga päev 2005/2006 0,1 4 11,8 5,5
Tüdrukud Iga päev 2009/2010 0 3,2 9,6 4,3
Tüdrukud Iga päev 2013/2014 0,1 1 6,8 2,5