Tervis » Suitsetamine: Suitsetamine koolinoorte seas

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) suitsetamise sagedus.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, suitsetamine

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)


Vanus (aasta lõikes)
Suitsetamine Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Ei suitseta 2005/2006 96,8 86,4 70,4 83,8
Ei suitseta 2009/2010 98,4 86,5 74,5 86,5
Ei suitseta 2013/2014 98,4 93 84,2 92,1
Harvem kui kord nädalas 2005/2006 2 4,7 6,4 4,5
Harvem kui kord nädalas 2009/2010 0,9 5,3 6,5 4,2
Harvem kui kord nädalas 2013/2014 0,8 3,1 3,9 2,6
Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2005/2006 1 3,8 6,2 3,8
Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2009/2010 0,6 3,6 6,4 3,5
Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2013/2014 0,4 2,3 4,1 2,2
Iga päev 2005/2006 0,2 5,1 16,9 7,9
Iga päev 2009/2010 0 4,6 12,6 5,7
Iga päev 2013/2014 0,4 1,6 7,7 3,1