Tervis » Suitsetamine: Suitsetamine koolinoorte seas rahvuse lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) suitsetamise sagedus.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, suitsetamine, rahvus

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Rahvus
Suitsetamine Õppeaasta Eestlane Mitte-eestlane
Ei suitseta 2005/2006 84 83,2
Ei suitseta 2009/2010 86 88,3
Harvem kui kord nädalas 2005/2006 5 2,9
Harvem kui kord nädalas 2009/2010 4,5 3,2
Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2005/2006 3,8 3,8
Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev 2009/2010 3,6 3,3
Iga päev 2005/2006 7,1 10,2
Iga päev 2009/2010 5,9 5,3