Tervis » Suitsetamine: Suitsetamine koolinoorte seas majandusliku olukorra järgi

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) suitsetamise sagedus.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Majanduslik olukord – Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandi suurust (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu). Skoori väärtused varieeruvad vahemikus 0-9. Majanduslik olukord on halb: skoor 0-3; keskmine: skoor 4-5; hea: skoor 6-9.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, suitsetamine, majanduslik olukord

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 

Suitsetamine
Õppeaasta Majanduslik olukord Ei suitseta Harvem kui kord nädalas Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev Iga päev
2005/2006 Hea 84,9 4,7 3,1 7,2
2005/2006 Keskmine 83,6 4,5 4,2 7,7
2005/2006 Halb 83 4,3 4 8,6
2009/2010 Hea 86,6 4,5 3,9 5
2009/2010 Keskmine 86,9 4,3 3,3 5,6
2009/2010 Halb 85,9 3,8 3,5 6,8
2013/2014 Hea 91,8 2,7 2,7 2,8
2013/2014 Keskmine 92,3 2,6 2 3,2
2013/2014 Halb 91,8 2,5 2,3 3,4