Tervis » Alkoholi tarbimine: Alkoholi tarbimine koolinoorte seas

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) alkoholi tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, alkoholi tarbimise sagedus

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Alkoholi tarbimise sagedus Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Ei tarbi 2005/2006 52,4 23,2 10,4 27,4
Ei tarbi 2009/2010 72,7 40,6 16,8 43,5
Ei tarbi 2013/2014 78,7 55,2 28,2 54,5
Harva 2005/2006 39,2 50,2 39,5 43
Harva 2009/2010 22,2 37,8 39,6 33,2
Harva 2013/2014 17,3 34,4 38,6 30
Iga kuu, aga mitte iga nädal 2005/2006 5,3 16,3 27 16,8
Iga kuu, aga mitte iga nädal 2009/2010 3,7 13,8 26,9 14,7
Iga kuu, aga mitte iga nädal 2013/2014 2,3 7,5 23,9 10,9
Iga nädal 2005/2006 2 8,2 21,2 11
Iga nädal 2009/2010 1,1 6,5 15,6 7,7
Iga nädal 2013/2014 1 0,8 0,9 0,9
Iga päev 2005/2006 1 2,1 1,9 1,7
Iga päev 2009/2010 0,3 1,4 1,2 0,9
Iga päev 2013/2014 - - - -