Tervis » Alkoholi tarbimine: Alkoholi tarbimine koolinoorte seas rahvuse lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) alkoholi tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, alkoholi tarbimise sagedus, rahvus

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Rahvus
Alkoholi tarbimise sagedus Õppeaasta Eestlane Mitte-eestlane
Ei tarbi 2005/2006 25,9 32,1
Ei tarbi 2009/2010 40,7 52,9
Ei tarbi 2013/2014 - -
Harva 2005/2006 44,4 38,8
Harva 2009/2010 33,7 31,4
Harva 2013/2014 - -
Iga kuu, aga mitte iga nädal 2005/2006 17,3 15,3
Iga kuu, aga mitte iga nädal 2009/2010 15,8 11,2
Iga kuu, aga mitte iga nädal 2013/2014 - -
Iga nädal 2005/2006 11,1 10,8
Iga nädal 2009/2010 8,8 4
Iga nädal 2013/2014 - -
Iga päev 2005/2006 1,3 2,9
Iga päev 2009/2010 1,1 0,4
Iga päev 2013/2014 - -