Tervis » Vigastused ja mürgistused: Vigastused ja mürgistused välispõhjuste ja maakondade lõikes

Vigastuste ja mürgistuste esmasjuhud noortel (0–14-aastased, 15-aastased ja vanemad).

Vigastuste ja mürgistuste esmasjuhtude välispõhjused — väliskeskkonna tegurid, sündmused ja olukorrad, mis on põhjustanud vigastuse või mürgistuse. Klassifitseeritakse RHK-10 peatüki XX (V01-Y98) alusel.

Tegevus juhtumi toimumise ajal — tegevus, mille käigus patsient sai vigastuse või mürgistuse. Kodeeritakse RHK-10 XX peatüki välispõhjuse koodi 5. koha (0-4, 8,9) alusel.

Klassifikaatoriga saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi veebilehel. (http://www.sm.ee/index.php?id=771)

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, vigastuste ja mürgistuste põhjused, maakond

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Märkus:
Kuna esmashaigusjuhtumite kohta esitatud andmed ei ole isikupõhised, vaid põhinevad agregeeritud aruannetel, siis on võimalik haigusjuhtude topeltregistreerimine erinevate tervishoiuasutuste
poolt.
1998.-2004.a. andmed on esitatud vanusrühmiti kokku, laste ja täiskasvanute kohta eraldi andmeid ei kogutud. 1998.-2001.a. andmete puhul ei ole esitatud soolist jaotust.

Muude õnnetusjuhtumite kategoriseerimisest:
1998.-2006.a. on juhuvigastuste välispõhjustest (V01-X59) eraldi välja toodud ainult sõidukiõnnetused (V01-V99) ja muud õnnetusjuhtumid (W00-X59). Kategooria 'Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59)' sisaldab kõiki juhuvigastusi kokku, välja arvatud sõidukiõnnetused (V01-V99).
Alates 2007.a. on kogutud eraldi andmeid järgmiste juhuvigastuste välispõhjuste (V01-X59) kohta: sõidukiõnnetused (V01-V99), kukkumine (W00-W19), mehhaanilise jõu toime (W20-W64), uppumine (W65-W74), suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09), tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19), juhuslik mürgistus (X40-X49), loodusjõudude toime (X30-X39) ja muud õnnetusjuhtumid (W75-W99, X20-X29, X50-X59).
'Muud õnnetusjuhtumid 2007.-2012.a. (W75-W99, X20-X29, X50-X59)' sisaldab muid juhuslikke hingamisohustusi, elektrivoolu, kiirguse, äärmuslike temperatuuride ning rõhu toimet, kokkupuudet mürgiste loomade ja taimedega, ülepingutust, reisimise ja puudusseisundite ning muude täpsustamata tegurite juhuslikku toimet.
2007. ja edasiste aastate kohta on eraldi välja arvutatud ka varasemate aastate kohta esitatud kategooria 'Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59)', mis sisaldab kõiki juhuvigastusi kokku, välja arvatud sõidukiõnnetused (V01-V99).

Aasta
Maakond Välispõhjused Vanusegrupp (vigastus) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Harju maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 19604 18927 14254 19942 19600 19858 19873 19829 19980 19922
Harju maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 59138 63762 91550 85996 73956 68120 74690 69490 67416 63259
Harju maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 19102 18252 14036 19604 19348 19609 19635 19598 19721 19698
Harju maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 54073 56769 83851 78566 67090 63218 68131 63210 62531 59183
Harju maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 1487 1403 782 784 888 731 791 598 680 707
Harju maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 4677 6010 8250 6683 6321 4363 3776 3277 3027 2968
Harju maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 6705 9467 9701 9214 9423 9051 9309 8839
Harju maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 37872 34729 32327 28048 30711 28676 30020 27032
Harju maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 5539 8157 7588 8775 8597 9104 9059 9220
Harju maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 25227 26128 21487 25534 27925 26692 25161 24903
Harju maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 8 0 2 1 0 3 2 3
Harju maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 68 42 23 7 45 14 11 9
Harju maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 35 21 28 20 32 22 13 26
Harju maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 353 342 305 163 171 119 159 127
Harju maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 293 428 432 431 380 383 396 578
Harju maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 1384 1383 1174 1162 1197 975 959 746
Harju maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 46 62 62 46 59 52 45 32
Harju maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 464 513 608 485 602 538 442 328
Harju maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 16 22 14 27 8 14 6 14
Harju maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 162 185 155 166 138 101 64 81
Harju maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 612 663 633 364 345 371 211 279
Harju maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 10071 8561 4690 3290 3566 2818 2688 2989
Harju maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 17615 16849 13254 18820 18460 18878 18844 19000 19041 18991
Harju maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 49396 50759 75601 71883 60769 58855 64355 59933 59504 56215
Harju maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 3 3 3 22 15 20 5 8 6 11
Harju maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 152 252 648 641 673 490 549 1286 563 395
Harju maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 305 372 191 268 202 190 172 169 181 163
Harju maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 3007 3066 5396 5405 4824 3543 4548 3455 3345 3393
Harju maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Harju maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Harju maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 194 300 24 48 35 39 61 54 72 50
Harju maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 1906 3675 1655 1384 1369 869 1462 1539 977 288
Hiiu maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 408 391 402 434 380 408 344 298 270 264
Hiiu maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 1274 1252 1351 1308 1167 1151 1050 1064 956 1009
Hiiu maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 400 382 401 429 375 408 340 298 270 262
Hiiu maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 1238 1211 1326 1264 1150 1144 1037 1042 940 989
Hiiu maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 37 37 29 33 23 27 17 19 11 21
Hiiu maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 69 38 70 93 34 91 38 41 41 46
Hiiu maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 163 173 170 166 149 127 102 96
Hiiu maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 553 444 492 353 414 400 401 355
Hiiu maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 152 181 141 182 141 136 138 126
Hiiu maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 575 564 500 487 518 504 423 503
Hiiu maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiiu maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 0 0 6 0 2 0 0
Hiiu maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 6 4 1 1 1 0 0 0
Hiiu maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 14 8 3 39 4 5 8 4
Hiiu maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 18 13 12 10 15 8 7 9
Hiiu maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 49 51 27 38 27 21 22 15
Hiiu maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 4 5 3 0 0 0 0 2
Hiiu maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 4 22 14 4 1 3 0 2
Hiiu maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 1 0
Hiiu maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 1 4 4 2 2 0 1 0
Hiiu maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 29 20 25 22 17 8 11 8
Hiiu maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 60 78 76 124 33 66 44 64
Hiiu maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 363 345 372 396 352 381 323 279 259 241
Hiiu maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 1169 1173 1256 1171 1116 1053 999 1001 899 943
Hiiu maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Hiiu maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 0 3 2 13 2 0 0 1 0 2
Hiiu maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 0 0 0 4 3 0 3 0 0 1
Hiiu maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 6 11 23 25 13 7 13 16 15 17
Hiiu maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Hiiu maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Hiiu maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 8 9 1 1 0 0 0 0 0 1
Hiiu maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 30 27 0 6 2 0 0 5 1 1
Ida-Viru maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 4116 4383 4183 4347 4381 4219 4282 4218 3919 3516
Ida-Viru maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 19756 21782 21629 21798 19984 18923 19603 19636 17611 15326
Ida-Viru maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 3911 4043 3700 4253 4254 4061 4082 4035 3765 3423
Ida-Viru maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 16840 18570 17713 17673 16925 16079 17679 17838 16529 15326
Ida-Viru maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 48 42 65 78 143 246 135 176 87 59
Ida-Viru maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 838 908 1471 1566 985 835 864 528 426 349
Ida-Viru maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 1494 1723 1846 2250 1843 1864 1986 1795
Ida-Viru maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 6060 6697 6899 5041 8251 7956 8189 7143
Ida-Viru maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 1056 1025 1333 1087 1498 1463 1462 1371
Ida-Viru maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 5225 4573 5505 5565 6675 6549 6602 5800
Ida-Viru maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 4 3 1 54 5 0 1 0
Ida-Viru maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 61 22 38 84 6 2 2 0
Ida-Viru maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 163 247 205 28 111 36 11 2
Ida-Viru maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 1351 1172 591 835 189 439 62 41
Ida-Viru maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 390 380 276 127 250 154 85 64
Ida-Viru maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 1315 1392 903 1097 476 727 265 236
Ida-Viru maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 111 236 203 65 32 135 5 10
Ida-Viru maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 396 377 490 765 311 122 158 113
Ida-Viru maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 32 37 104 81 14 54 3 1
Ida-Viru maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 229 319 110 370 198 128 30 20
Ida-Viru maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 385 524 143 123 194 153 125 121
Ida-Viru maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 1605 1555 1404 1487 709 1387 795 818
Ida-Viru maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 3863 4001 3635 4175 4111 3815 3947 3859 3678 3364
Ida-Viru maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 16002 17662 16242 16107 15940 15244 16815 17310 16103 14171
Ida-Viru maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 15 5 0 0 3 14 12 14 4 0
Ida-Viru maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 152 79 200 204 249 324 213 78 62 42
Ida-Viru maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 132 199 211 84 119 140 117 103 140 86
Ida-Viru maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 2375 2099 1783 1771 1289 1112 1167 1052 956 718
Ida-Viru maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Ida-Viru maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Ida-Viru maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 58 136 272 10 5 4 71 66 10 7
Ida-Viru maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 389 1034 1933 2150 1521 1408 544 668 64 46
Järva maakond* Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 1476 1380 1320 1273 1263 1179 1327 1243 - -
Järva maakond* Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 5174 5321 5212 5272 5012 4576 4629 4527 - -
Järva maakond* Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 1416 1357 1313 1266 1248 1163 1306 1230 - -
Järva maakond* Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 4699 5029 4973 5099 4863 4412 4445 4315 - -
Järva maakond* Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 63 55 25 28 35 50 46 42 - -
Järva maakond* Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 206 353 274 272 181 170 180 187 - -
Järva maakond* Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 849 726 668 479 562 545 - -
Järva maakond* Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 2923 2592 2352 1756 1877 1747 - -
Järva maakond* Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 390 442 429 448 548 500 - -
Järva maakond* Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 1332 1891 1794 1700 1779 1845 - -
Järva maakond* Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 1 0 0 0 0 0 - -
Järva maakond* Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 1 0 3 0 1 0 - -
Järva maakond* Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 1 3 4 3 2 1 - -
Järva maakond* Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 35 21 31 22 12 14 - -
Järva maakond* Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 18 26 23 29 21 31 - -
Järva maakond* Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 104 92 96 73 81 68 - -
Järva maakond* Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 4 9 7 3 3 5 - -
Järva maakond* Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 14 20 19 12 17 3 - -
Järva maakond* Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 0 4 2 1 1 - -
Järva maakond* Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 11 6 12 23 8 9 - -
Järva maakond* Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 25 32 78 149 123 105 - -
Järva maakond* Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 279 205 375 656 490 442 - -
Järva maakond* Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 1353 1302 1288 1238 1213 1113 1260 1188 - -
Järva maakond* Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 4493 4676 4699 4827 4682 4242 4265 4128 - -
Järva maakond* Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 0 0 1 1 0 1 0 - -
Järva maakond* Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 19 25 21 12 7 7 17 6 - -
Järva maakond* Rünne (X85-Y09) 0-14 15 2 7 6 12 15 20 13 - -
Järva maakond* Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 266 148 213 155 138 151 165 201 - -
Järva maakond* Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Järva maakond* Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Järva maakond* Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 45 21 0 0 2 1 0 0 - -
Järva maakond* Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 190 119 5 6 4 6 2 5 - -
Jõgeva maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 720 611 530 510 430 412 916 719 733 670
Jõgeva maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 2568 2651 2447 2237 2091 1933 3912 3374 3147 2936
Jõgeva maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 649 515 525 502 425 405 910 714 727 663
Jõgeva maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 2137 2164 2397 2194 2062 1909 3872 3360 3120 2915
Jõgeva maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 21 26 12 34 12 18 99 26 80 240
Jõgeva maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 87 120 141 107 100 78 153 426 101 283
Jõgeva maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 222 186 178 130 436 317 301 224
Jõgeva maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 678 699 800 614 1436 1021 1305 1588
Jõgeva maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 136 113 132 97 140 135 180 102
Jõgeva maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 700 602 503 460 919 905 594 446
Jõgeva maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 1 0 5 0 0 0 0
Jõgeva maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 0 1 1 0 0 0 0
Jõgeva maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 2 1 0 0 3 17 40 15
Jõgeva maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 16 3 11 10 7 37 19 5
Jõgeva maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 2 11 6 6 30 89 30 11
Jõgeva maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 33 16 26 37 285 104 152 29
Jõgeva maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 0 0 0 0 47 0 13 4
Jõgeva maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 0 0 2 4 72 40 25 54
Jõgeva maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 0 1 6 0 35 0 0
Jõgeva maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 3 4 3 15 4 163 66 5
Jõgeva maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 151 156 96 143 155 95 83 67
Jõgeva maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 826 763 616 690 996 664 858 505
Jõgeva maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 628 489 513 468 413 387 811 688 647 423
Jõgeva maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 2050 2044 2256 2087 1962 1831 3719 2934 3019 2632
Jõgeva maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jõgeva maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 3 6 0 6 0 0 1 0 2 0
Jõgeva maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 5 7 3 7 5 7 6 4 5 6
Jõgeva maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 66 21 47 37 27 23 36 11 21 17
Jõgeva maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Jõgeva maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Jõgeva maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 66 89 1 1 0 0 0 1 1 1
Jõgeva maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 362 460 3 0 2 1 3 3 4 4
Kogu Eesti Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 42697 41997 36256 42746 42146 41921 43172 42510 41729 41696
Kogu Eesti Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 152413 160433 189440 186480 167939 160551 172260 165068 159002 152344
Kogu Eesti Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 41352 40232 35199 41952 41380 41155 42389 41794 40966 41051
Kogu Eesti Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 137809 142935 172996 169980 153491 148439 159309 152550 148960 143540
Kogu Eesti Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 2265 2072 1519 1600 1839 1794 1858 1455 1601 1722
Kogu Eesti Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 8811 10360 13447 11677 10434 8782 8504 7525 6897 7195
Kogu Eesti Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 17035 20283 20376 19620 20255 19599 19537 18867
Kogu Eesti Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 76664 75920 72840 63790 71690 67692 69651 64270
Kogu Eesti Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 12651 15586 15186 16446 17025 17681 17384 17807
Kogu Eesti Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 57454 59005 52356 57467 62896 62434 59524 59641
Kogu Eesti Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 19 17 8 73 16 6 7 6
Kogu Eesti Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 145 110 73 115 89 95 38 29
Kogu Eesti Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 245 327 274 115 195 104 115 82
Kogu Eesti Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 2112 1862 1166 1365 655 874 489 421
Kogu Eesti Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 1074 1252 1206 970 1092 1060 888 1072
Kogu Eesti Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 4145 3995 3203 3321 3040 2849 2309 2063
Kogu Eesti Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 296 421 400 245 254 283 187 139
Kogu Eesti Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 1154 1204 1349 1604 1356 1020 950 810
Kogu Eesti Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 61 74 136 148 36 112 33 36
Kogu Eesti Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 556 611 387 887 531 604 306 298
Kogu Eesti Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 2299 2392 1955 1744 1658 1494 1214 1320
Kogu Eesti Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 17319 15596 11683 11108 10548 9457 8796 8813
Kogu Eesti Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 39087 38160 33680 40352 39541 39361 40531 40339 39365 39329
Kogu Eesti Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 128998 132575 159549 158303 143057 139657 150805 145025 142063 136345
Kogu Eesti Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 24 34 28 45 43 49 43 41 27 28
Kogu Eesti Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 678 708 1294 1291 1362 1236 1230 1846 1071 862
Kogu Eesti Rünne (X85-Y09) 0-14 601 734 694 614 610 628 551 514 612 505
Kogu Eesti Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 9305 8802 11129 11304 9922 8312 9505 8241 7693 7341
Kogu Eesti Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Kogu Eesti Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Kogu Eesti Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 720 997 335 135 113 89 189 161 124 112
Kogu Eesti Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 4621 7988 4021 3905 3164 2564 2216 2431 1278 601
Lääne maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 689 953 802 790 734 664 691 647 630 676
Lääne maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 2467 3414 3735 3310 3077 2606 2669 2563 2702 2766
Lääne maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 685 936 788 775 726 656 680 640 623 668
Lääne maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 2308 3207 3548 3117 2905 2486 2586 2411 2565 2766
Lääne maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 26 21 27 29 36 21 24 19 25 25
Lääne maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 74 89 138 146 112 108 87 91 132 155
Lääne maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 443 450 379 312 409 369 339 362
Lääne maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 1962 1586 1443 1352 1453 1215 1257 1100
Lääne maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 221 232 232 282 195 185 212 227
Lääne maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 1236 1157 1117 823 865 836 956 1044
Lääne maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääne maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääne maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 3 0 0 0 7 0 0 1
Lääne maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 18 13 7 8 8 10 10 7
Lääne maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 25 18 25 11 12 17 16 12
Lääne maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 61 57 46 55 43 59 43 86
Lääne maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 6 3 1 3 2 4 5 1
Lääne maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 8 13 2 9 10 12 12 15
Lääne maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 1 0 1 1 1 0 2 0
Lääne maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 3 4 3 9 4 9 6 32
Lääne maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 62 43 52 26 30 46 24 40
Lääne maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 122 141 175 122 116 179 149 192
Lääne maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 659 915 761 746 690 635 656 621 598 643
Lääne maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 2234 3118 3410 2971 2793 2378 2499 2320 2433 2476
Lääne maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Lääne maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 7 11 4 8 7 7 3 25 7 5
Lääne maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 3 13 14 13 6 5 8 7 7 6
Lääne maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 126 163 164 180 146 111 80 124 126 125
Lääne maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Lääne maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Lääne maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 0 4 0 2 2 3 1 0 0 2
Lääne maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 26 33 19 5 19 2 0 3 4 5
Lääne-Viru maakond* Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 2138 2368 2410 2354 2183 2138 2076 1778 - -
Lääne-Viru maakond* Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 7609 8390 9417 9007 8350 7688 7727 6726 - -
Lääne-Viru maakond* Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 2027 2223 2373 2298 2133 2092 2038 1743 - -
Lääne-Viru maakond* Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 6744 7407 8788 8478 7776 7220 7243 6366 - -
Lääne-Viru maakond* Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 128 96 145 106 112 108 100 47 - -
Lääne-Viru maakond* Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 396 467 626 472 382 366 335 276 - -
Lääne-Viru maakond* Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 969 1036 938 881 908 772 - -
Lääne-Viru maakond* Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 3285 3452 3204 2744 3019 2737 - -
Lääne-Viru maakond* Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 956 852 833 852 836 780 - -
Lääne-Viru maakond* Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 3491 3307 3020 3012 2923 2539 - -
Lääne-Viru maakond* Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 2 1 1 0 0 0 - -
Lääne-Viru maakond* Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 6 1 2 12 1 - -
Lääne-Viru maakond* Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 10 6 5 3 5 0 - -
Lääne-Viru maakond* Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 67 45 19 35 22 20 - -
Lääne-Viru maakond* Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 34 46 44 54 31 23 - -
Lääne-Viru maakond* Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 145 130 100 101 104 80 - -
Lääne-Viru maakond* Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 16 25 13 23 12 4 - -
Lääne-Viru maakond* Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 52 42 38 32 27 15 - -
Lääne-Viru maakond* Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 3 7 4 2 3 1 - -
Lääne-Viru maakond* Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 22 29 16 43 25 17 - -
Lääne-Viru maakond* Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 238 219 183 169 143 116 - -
Lääne-Viru maakond* Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 1100 995 996 885 776 681 - -
Lääne-Viru maakond* Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 1899 2127 2228 2192 2021 1984 1938 1696 - -
Lääne-Viru maakond* Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 6348 6940 8162 8006 7394 6854 6908 6090 - -
Lääne-Viru maakond* Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 2 4 3 1 3 2 1 3 - -
Lääne-Viru maakond* Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 18 7 54 40 64 42 35 45 - -
Lääne-Viru maakond* Rünne (X85-Y09) 0-14 43 28 34 42 47 44 34 30 - -
Lääne-Viru maakond* Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 563 498 564 487 497 422 434 298 - -
Lääne-Viru maakond* Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Lääne-Viru maakond* Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Lääne-Viru maakond* Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 66 113 0 13 0 0 3 2 - -
Lääne-Viru maakond* Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 284 478 11 2 13 4 15 17 - -
Pärnu maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 2303 2256 2174 1830 2205 3328 3210 2878 2790 2721
Pärnu maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 8339 8593 8371 7075 7788 12687 12363 10559 10582 10000
Pärnu maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 2149 2145 2132 1787 2157 3263 3151 2828 2711 2659
Pärnu maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 7403 7846 7849 6609 7211 11876 11573 9881 9993 9445
Pärnu maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 97 85 103 94 107 174 184 128 155 128
Pärnu maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 326 438 486 327 332 756 728 618 659 671
Pärnu maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 1031 882 1121 1597 1414 1229 1134 1250
Pärnu maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 2908 3079 3658 5398 5282 4268 4523 4127
Pärnu maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 825 635 739 1243 1326 1242 1186 1129
Pärnu maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 3700 2614 2692 4852 4740 4158 3951 4092
Pärnu maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 3 1 4 4 1 0 1
Pärnu maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 5 27 0 5 17 3 2 2
Pärnu maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 6 14 3 9 8 4 5 5
Pärnu maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 56 41 49 59 42 29 27 37
Pärnu maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 51 59 74 74 93 71 58 51
Pärnu maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 122 143 147 164 187 129 128 109
Pärnu maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 8 11 21 28 29 17 20 11
Pärnu maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 28 20 23 66 58 54 40 37
Pärnu maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 2 2 2 11 2 0 3 3
Pärnu maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 15 4 12 58 34 41 23 23
Pärnu maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 106 87 89 123 91 136 150 81
Pärnu maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 529 354 298 518 485 581 640 347
Pärnu maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 2052 2060 2029 1693 2050 3089 2967 2700 2556 2531
Pärnu maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 7077 7408 7363 6282 6879 11120 10845 9263 9334 8774
Pärnu maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 3 3 3 1 2 6 5 5 2
Pärnu maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 47 58 52 53 50 69 94 75 34 43
Pärnu maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 23 49 38 39 44 59 49 44 69 52
Pärnu maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 439 426 459 389 506 683 664 595 539 500
Pärnu maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Pärnu maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Pärnu maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 131 59 1 1 3 4 4 1 5 8
Pärnu maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 450 263 11 24 21 59 32 8 16 12
Põlva maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 547 492 393 1013 888 955 907 777 809 833
Põlva maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 2456 2263 2359 4498 4113 3909 4005 3776 3610 3537
Põlva maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 533 456 388 1000 877 942 893 767 796 816
Põlva maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 2359 2118 2322 4307 3945 3728 3849 3637 3466 3423
Põlva maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 25 23 7 65 42 42 39 32 42 29
Põlva maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 86 88 87 213 155 194 185 126 138 147
Põlva maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 176 458 387 411 429 340 366 369
Põlva maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 1017 1888 1826 1467 1542 1647 1569 1432
Põlva maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 99 368 330 354 307 290 279 292
Põlva maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 754 1583 1378 1480 1520 1372 1323 1317
Põlva maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 1 1 1 0 2 0 0 0
Põlva maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 0 1 1 1 0 0 1
Põlva maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 2 5 1 6 2 1 1 0
Põlva maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 30 27 21 29 14 11 7 12
Põlva maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 16 22 26 21 40 26 27 26
Põlva maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 61 100 79 68 70 82 66 77
Põlva maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 8 3 10 11 6 2 4 5
Põlva maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 35 19 29 42 40 19 32 20
Põlva maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 1 1 7 0 0 3 2
Põlva maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 12 7 5 17 12 5 4 6
Põlva maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 79 77 79 90 68 76 74 93
Põlva maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 326 470 451 430 465 375 327 411
Põlva maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 508 433 381 935 835 900 854 735 754 787
Põlva maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 2273 2030 2235 4094 3790 3534 3664 3511 3328 3276
Põlva maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Põlva maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 5 6 4 16 14 17 13 6 8 16
Põlva maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 5 2 5 11 7 13 13 10 9 15
Põlva maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 33 36 33 168 149 162 142 124 127 87
Põlva maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Põlva maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Põlva maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 9 33 0 2 4 0 0 0 3 2
Põlva maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 59 103 0 7 5 2 1 9 9 11
Rapla maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 1164 1206 1083 1055 973 936 882 893 811 880
Rapla maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 4165 4331 4246 4079 3791 3435 3632 3370 3386 3297
Rapla maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 1129 1181 1076 1048 968 931 874 879 795 865
Rapla maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 3932 4119 4160 3917 3662 3311 3479 3272 3280 3181
Rapla maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 31 27 36 36 49 47 36 30 27 47
Rapla maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 204 141 213 191 133 132 168 266 143 161
Rapla maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 560 563 480 468 426 427 384 333
Rapla maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 1806 1784 1761 1456 1680 1468 1392 1225
Rapla maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 390 379 356 343 351 357 350 412
Rapla maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 1606 1689 1528 1503 1446 1353 1525 1500
Rapla maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapla maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapla maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 2 0 2 3 2 2 3 3
Rapla maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 17 15 12 13 7 11 11 19
Rapla maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 14 30 29 22 16 26 17 28
Rapla maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 205 62 67 44 51 29 42 55
Rapla maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 4 10 1 3 1 10 3 4
Rapla maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 17 46 13 5 20 21 9 20
Rapla maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 0 1 1 1 1 1 1
Rapla maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 23 4 5 17 11 6 3 5
Rapla maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 70 30 50 44 41 26 10 37
Rapla maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 273 126 143 141 96 118 155 196
Rapla maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 1098 1154 1040 1012 919 884 838 849 768 818
Rapla maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 3728 3978 3947 3726 3529 3179 3311 3006 3137 3020
Rapla maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 5 2 1 0 1 1 0 2 2
Rapla maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 10 13 11 12 13 8 35 10 2 10
Rapla maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 12 7 3 6 3 3 7 10 14 13
Rapla maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 127 77 75 148 112 114 114 78 100 102
Rapla maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Rapla maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Rapla maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 23 13 2 0 2 1 0 4 0 0
Rapla maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 96 122 0 2 4 2 4 10 4 4
Saare maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 298 278 212 182 201 178 130 963 933 978
Saare maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 1466 1658 1678 1581 1505 1279 1014 3658 3719 4125
Saare maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 246 187 212 182 201 178 130 955 930 973
Saare maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 1225 864 1669 1576 1505 1273 1014 3498 3594 3975
Saare maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 22 19 17 6 3 7 15 27 29 31
Saare maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 65 44 68 43 31 31 28 159 105 217
Saare maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 58 39 56 33 40 432 397 377
Saare maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 398 245 303 258 233 1163 1350 1360
Saare maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 5 13 5 4 2 384 412 459
Saare maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 184 147 121 105 105 1491 1510 1796
Saare maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Saare maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 3 0 0 0 0 0 0 2
Saare maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 2 1
Saare maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 7 0 0 1 6 8 7 10
Saare maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 5 4 1 3 3 31 17 31
Saare maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 24 32 20 35 55 77 57 64
Saare maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 1 1 0 0 0 1 3 5
Saare maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 3 6 3 0 0 5 4 16
Saare maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 2 1 5
Saare maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 1 0 0 0 0 21 1 3
Saare maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 126 119 136 131 70 78 69 64
Saare maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 981 1103 1027 843 587 574 560 507
Saare maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 224 168 195 176 198 171 115 928 901 942
Saare maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 1160 820 1601 1533 1474 1242 986 3339 3489 3758
Saare maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saare maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8
Saare maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 0 3 0 0 0 0 0 8 3 5
Saare maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 11 3 9 5 0 5 0 155 119 135
Saare maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Saare maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Saare maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 52 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Saare maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 230 791 0 0 0 1 0 1 1 7
Tartu maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 6360 6018 5861 5577 5339 4761 5301 5153 5076 5712
Tartu maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 26880 25554 25722 24642 22486 20305 21632 21620 20545 21937
Tartu maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 6312 5957 5705 5443 5198 4630 5183 5052 4978 5604
Tartu maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 24495 23249 23526 22558 20717 18556 19806 19893 19060 20428
Tartu maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 150 157 198 202 148 187 218 191 181 211
Tartu maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 1231 1217 1228 982 771 911 1048 861 910 1022
Tartu maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 2911 2712 2618 2224 2526 2570 2515 2768
Tartu maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 11616 11402 10797 8926 9137 9169 8995 9021
Tartu maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 2100 2090 1974 1832 2039 1941 1918 2249
Tartu maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 9582 9188 8049 7552 8295 8420 8047 9083
Tartu maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 2 7 2 5 4 2 3 1
Tartu maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 5 5 4 2 5 1 2 5
Tartu maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 9 15 20 33 13 16 14 13
Tartu maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 109 114 79 89 109 121 79 76
Tartu maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 135 121 141 121 137 131 121 122
Tartu maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 314 301 248 215 268 323 239 264
Tartu maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 74 47 67 54 56 48 63 43
Tartu maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 91 77 75 133 157 133 137 111
Tartu maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 0 3 3 7 1 1 3 3
Tartu maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 50 28 46 87 45 71 41 43
Tartu maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 276 246 225 167 189 152 160 194
Tartu maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 531 461 648 641 742 794 610 803
Tartu maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 6162 5800 5507 5241 5050 4443 4965 4861 4797 5393
Tartu maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 23264 22032 22298 21576 19946 17645 18758 19032 18150 19406
Tartu maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 1 3 13 17 13 5 11 8 3 7
Tartu maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 242 196 264 240 231 228 245 284 243 232
Tartu maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 10 6 120 78 89 95 70 62 68 75
Tartu maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 1808 1780 1778 1725 1373 1358 1455 1305 1127 1167
Tartu maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Tartu maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Tartu maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 37 52 23 39 39 31 37 31 27 26
Tartu maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 335 329 154 119 165 163 126 138 115 110
Valga maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 1034 893 913 931 894 901 876 854 787 723
Valga maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 3604 3612 4257 4424 3815 3524 3545 3416 3165 2810
Valga maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 1021 867 882 917 860 876 839 823 750 701
Valga maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 3443 3384 4004 4216 3553 3329 3258 3144 2936 2810
Valga maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 78 50 37 29 36 33 67 35 37 27
Valga maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 283 161 156 140 141 115 269 281 94 105
Valga maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 472 515 521 470 469 406 403 344
Valga maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 1884 1931 2065 1693 1641 1503 1505 1321
Valga maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 270 270 224 248 245 298 264 283
Valga maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 1686 1777 1086 1045 1036 1126 1165 964
Valga maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 1 1 0 4 0 0 0 0
Valga maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 0 0 1 1 1 0 21 0
Valga maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 4 4 0 0 1 0 1 3
Valga maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 13 18 10 14 12 7 12 13
Valga maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 23 24 28 13 21 24 14 15
Valga maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 66 45 57 62 51 34 44 68
Valga maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 11 3 2 3 0 3 1 1
Valga maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 26 20 13 9 12 18 8 4
Valga maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 5 0 1 1 0 0 1 0
Valga maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 12 6 2 23 6 6 10 2
Valga maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 59 71 48 104 36 57 29 28
Valga maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 161 279 178 367 230 169 77 90
Valga maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 943 817 845 888 824 843 772 788 713 674
Valga maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 3160 3223 3848 4076 3412 3214 2989 2863 2842 2462
Valga maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 1 7 2 0 3 0 1 2 1 0
Valga maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 8 42 22 24 19 15 12 7 45 6
Valga maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 12 10 25 14 17 24 34 29 35 15
Valga maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 131 144 225 183 233 174 272 263 149 155
Valga maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Valga maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Valga maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 0 9 4 0 14 1 2 0 1 7
Valga maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 22 42 6 1 10 6 3 2 35 82
Viljandi maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 1446 1489 1440 1371 1512 1032 1274 1267 1125 1055
Viljandi maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 5856 6057 5790 6024 5695 4168 5189 5191 4966 4375
Viljandi maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 1402 1408 1399 1347 1465 1005 1259 1258 1108 1037
Viljandi maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 5475 5504 5445 5690 5309 3910 5011 5046 4722 4165
Viljandi maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 37 21 25 23 120 21 29 22 59 52
Viljandi maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 206 196 170 247 352 137 132 108 204 190
Viljandi maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 823 817 765 561 722 665 566 529
Viljandi maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 3028 2628 2386 1539 2227 2081 2072 1747
Viljandi maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 436 412 443 351 371 515 412 369
Viljandi maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 1710 2381 2067 1767 2068 2530 2062 1919
Viljandi maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 0 0 0 1 0 0 0
Viljandi maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 1 8 1 0 0 72 0 2
Viljandi maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 1 1 2 5 3 2 6 1
Viljandi maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad .. .. 13 10 15 10 14 11 19 10
Viljandi maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 .. .. 42 38 53 20 15 21 22 27
Viljandi maakond Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad .. .. 198 115 127 76 53 38 67 59
Viljandi maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 .. .. 3 3 9 3 3 1 6 5
Viljandi maakond Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad .. .. 11 11 9 13 6 9 19 13
Viljandi maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 .. .. 2 2 0 1 1 1 2 1
Viljandi maakond Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad .. .. 6 7 6 20 7 8 6 13
Viljandi maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 .. .. 67 51 73 43 114 31 35 53
Viljandi maakond Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad .. .. 308 283 346 348 504 189 273 212
Viljandi maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 1365 1387 1374 1324 1345 984 1230 1236 1049 985
Viljandi maakond Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 5269 5308 5275 5443 4957 3773 4879 4938 4518 3975
Viljandi maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 1 3 0 0 2 1 0 1 0 1
Viljandi maakond Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 10 4 9 8 17 18 5 11 16 17
Viljandi maakond Rünne (X85-Y09) 0-14 34 33 40 22 40 21 9 6 14 13
Viljandi maakond Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 300 268 325 309 352 215 156 120 207 181
Viljandi maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 - - - - - - - - - -
Viljandi maakond Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad - - - - - - - - - -
Viljandi maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 9 45 1 2 5 5 6 2 3 4
Viljandi maakond Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 71 281 11 17 17 25 17 14 21 12
Võru maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 394 352 279 1137 1163 952 1083 993 969 992
Võru maakond Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 1661 1793 1676 5229 5109 4179 4940 4796 4668 4695
Võru maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 370 323 269 1101 1145 936 1069 974 949 971
Võru maakond Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 1438 1494 1425 4716 4818 3938 4683 4378 4337 4333
Võru maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 15 10 11 53 85 82 58 63 65 36
Võru maakond Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 63 90 69 195 404 433 255 241 305 282
Võru maakond Kukkumine (W00-W19) 0-14 .. .. 159 536 548 424 499 485 449 448
Võru maakond Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad .. .. 674 2764 2527 1906 2069 1951 1923 1914
Võru maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 .. .. 76 417 427 348 429 351 322 372
Võru maakond Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad .. .. 446 1404 1509 1249 1672 1760 1570 1690
Võru maakond Uppumine (W65-W74) 0-14 .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Võru maakond Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad .. .. 1 0 0 6 1 0 0 3
Võru maakond Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 .. .. 1 6 3 4 5