Demograafia » Noorte surmapõhjused: Noorte surmapõhjused

Noorte (5–24-aastased) surmade arv surmapõhjuste lõikes.

Surmapõhjus – surma algpõhjus, mille Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud kui a) haiguse või vigastuse, mis algatas vahetult surmale viivate haigusseisundite jada või b) õnnetuse või vägivalla asjaolud, mis tekitasid surmava vigastuse. Alates 1997. aastast kasutatakse surmapõhjuste kodeerimisel rahvusvahelist haiguste klassifikaatorit RHK-10 (ICD-10).

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, surmapõhjus

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanusgrupp (populatsioon) Surmapõhjus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5-9 Kõik põhjused (A00-Y89) 18 13 11 9 10 14 7 7 12 11 8
5-9 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
5-9 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 HIV-tõbi (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5-9 Kasvajad (C00-D48) 4 2 2 1 2 4 2 3 4 0 1
5-9 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 4 2 1 2 3 3 1 0 0 3 0
5-9 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
5-9 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5-9 Seedeelundite haigused (K00-K93) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5-9 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5-9 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0
5-9 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 9 7 8 4 4 4 2 2 4 6 5
5-9 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 9 7 6 4 4 4 2 1 4 6 5
5-9 sõidukiõnnetused (V01-V99) 5 2 1 3 2 0 0 0 1 1 1
5-9 juhuslik kukkumine (W00-W19) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5-9 juhuslik uppumine (W65-W74) 1 5 3 0 1 2 1 0 2 4 0
5-9 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
5-9 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 alkoholimürgistus (X45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 enesetapp (X60-X84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 rünne (X85-Y09) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5-9 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kõik põhjused (A00-Y89) 13 14 17 16 7 9 19 6 9 10 11
10-14 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 HIV-tõbi (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kasvajad (C00-D48) 4 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1
10-14 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10-14 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1
10-14 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 0 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0
10-14 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0
10-14 Seedeelundite haigused (K00-K93) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10-14 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 1 0 0 1 0 1 2 2 2 0 1
10-14 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 8 10 10 6 3 5 12 3 4 7 8
10-14 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 7 9 10 4 3 5 11 1 2 5 5
10-14 sõidukiõnnetused (V01-V99) 5 5 4 2 2 0 3 0 0 3 2
10-14 juhuslik kukkumine (W00-W19) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10-14 juhuslik uppumine (W65-W74) 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 2
10-14 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0
10-14 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
10-14 alkoholimürgistus (X45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 enesetapp (X60-X84) 1 1 0 2 0 0 0 2 1 2 2
10-14 rünne (X85-Y09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10-14 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
15-19 Kõik põhjused (A00-Y89) 65 75 53 58 29 36 30 26 24 29 31
15-19 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
15-19 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 HIV-tõbi (B20-B24) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Kasvajad (C00-D48) 2 5 6 5 1 2 2 2 2 2 5
15-19 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
15-19 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15-19 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 1 3 3 6 2 2 2 3 3 2 3
15-19 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 3 3 2 1 0 5 2 0 1 1 2
15-19 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
15-19 Seedeelundite haigused (K00-K93) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15-19 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15-19 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 2 2 3 1 1 1 0 0 0 0 2
15-19 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0
15-19 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0
15-19 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 56 59 38 42 24 25 22 19 17 19 18
15-19 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 36 36 26 27 12 13 14 15 11 9 7
15-19 sõidukiõnnetused (V01-V99) 15 21 20 16 4 9 8 8 5 4 3
15-19 juhuslik kukkumine (W00-W19) 4 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
15-19 juhuslik uppumine (W65-W74) 5 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1
15-19 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15-19 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15-19 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 6 5 1 3 4 1 2 4 2 2 3
15-19 alkoholimürgistus (X45) 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0
15-19 enesetapp (X60-X84) 13 13 6 12 9 10 8 3 5 10 10
15-19 rünne (X85-Y09) 3 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0
15-19 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 4 6 4 1 1 1 0 0 0 0 1
20-24 Kõik põhjused (A00-Y89) 126 132 161 129 105 74 79 81 60 71 34
20-24 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 8 9 9 10 5 2 3 4 2 0 0
20-24 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20-24 HIV-tõbi (B20-B24) 7 6 7 8 4 2 2 4 2 0 0
20-24 Kasvajad (C00-D48) 7 4 10 5 4 5 2 6 6 5 1
20-24 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
20-24 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20-24 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
20-24 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 4 2 4 4 3 0 5 2 1 1 2
20-24 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 6 7 5 7 4 3 5 1 5 6 4
20-24 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 1 4 4 0 1 3 0 1 0 1 0
20-24 Seedeelundite haigused (K00-K93) 1 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0
20-24 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20-24 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 0 1 3 1 1 1 2 1 1 2 0
20-24 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 2 2 3 4 1 1 2 2 1 9 1
20-24 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 2 2 3 4 1 1 2 2 1 4 1
20-24 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 95 99 120 95 83 59 59 62 41 46 26
20-24 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 61 67 80 58 56 40 38 43 25 30 12
20-24 sõidukiõnnetused (V01-V99) 22 27 36 21 22 8 10 9 10 14 5
20-24 juhuslik kukkumine (W00-W19) 2 5 1 1 1 1 1 2 1 4 3
20-24 juhuslik uppumine (W65-W74) 3 0 5 4 4 8 6 4 2 2 1
20-24 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
20-24 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 27 22 25 14 24 18 18 27 11 9 3
20-24 alkoholimürgistus (X45) 5 2 5 0 0 1 1 0 0 2 0
20-24 enesetapp (X60-X84) 19 18 18 22 16 12 13 13 12 11 12
20-24 rünne (X85-Y09) 7 2 6 7 4 2 6 3 3 3 0
20-24 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 7 12 15 8 7 4 2 3 1 2 1
5-24 Kõik põhjused (A00-Y89) 222 234 242 212 151 133 135 120 105 121 84
5-24 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 9 9 10 11 5 2 3 5 4 0 1
5-24 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
5-24 HIV-tõbi (B20-B24) 8 6 8 8 4 2 2 4 2 0 1
5-24 Kasvajad (C00-D48) 17 13 19 11 8 12 8 12 13 8 8
5-24 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0
5-24 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5-24 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
5-24 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-24 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-24 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 9 8 11 14 9 6 8 5 4 7 6
5-24 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 9 10 9 13 4 9 8 1 8 8 6
5-24 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 1 5 4 2 4 3 1 2 1 3 1
5-24 Seedeelundite haigused (K00-K93) 1 3 2 3 2 0 0 1 2 0 1
5-24 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5-24 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5-24 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-24 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5-24 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-24 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 3 4 6 3 2 6 6 3 3 3 3
5-24 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 2 4 3 4 1 2 4 2 1 10 1
5-24 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 2 4 3 4 1 2 4 2 1 5 1
5-24 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 168 175 176 147 114 93 95 86 66 78 57
5-24 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 113 119 122 93 75 62 65 60 42 50 29
5-24 sõidukiõnnetused (V01-V99) 47 55 61 42 30 17 21 17 16 22 11
5-24 juhuslik kukkumine (W00-W19) 6 5 2 1 2 1 2 4 3 6 3
5-24 juhuslik uppumine (W65-W74) 9 11 11 7 6 13 8 6 6 7 4
5-24 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 2 6 3 2 1 1 10 0 0 1 1
5-24 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5-24 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 34 27 27 17 28 20 20 31 13 11 7
5-24 alkoholimürgistus (X45) 5 2 5 3 1 1 1 2 2 2 0
5-24 enesetapp (X60-X84) 33 32 24 36 25 22 21 18 18 23 24
5-24 rünne (X85-Y09) 10 6 10 9 5 3 6 5 4 3 1
5-24 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 11 18 19 9 8 5 3 3 2 2 2