Demograafia » Noorte surmapõhjused: Noorte surmapõhjused 100 000 elaniku kohta

Noorte (5–24-aastased) surmade arv surmapõhjuste lõikes 100 000 elaniku kohta.

Surmapõhjus – surma algpõhjus, mille Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud kui a) haiguse või vigastuse, mis algatas vahetult surmale viivate haigusseisundite jada või b) õnnetuse või vägivalla asjaolud, mis tekitasid surmava vigastuse. Alates 1997. aastast kasutatakse surmapõhjuste kodeerimisel rahvusvahelist haiguste klassifikaatorit RHK-10 (ICD-10).

Statistikaameti märkused: 2000.-2012. aasta andmed on ümber arvutatud 20.06.2014.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, surmapõhjus, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanusgrupp (populatsioon) Surmapõhjus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5-9 Kõik põhjused (A00-Y89) 29,06 21,14 17,88 14,44 15,72 21,55 10,51 10,14 16,74 14,86 10,56
5-9 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 0 0 0 0 0 0 0 1,45 1,39 0 1,32
5-9 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 HIV-tõbi (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,32
5-9 Kasvajad (C00-D48) 6,46 3,25 3,25 1,6 3,14 6,16 3 4,35 5,58 0 1,32
5-9 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 1,61 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 6,46 3,25 1,63 3,21 4,72 4,62 1,5 0 0 4,05 0
5-9 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 0 0 0 1,6 0 0 0 0 2,79 0 0
5-9 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 0 0 0 0 0 0 0 1,45 0 1,35 1,32
5-9 Seedeelundite haigused (K00-K93) 0 0 0 0 1,57 0 0 0 0 0 0
5-9 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 1,63 0 0 0 0 0 0 1,39 0 0
5-9 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 0 1,63 0 0 0 4,62 3 0 0 1,35 0
5-9 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 14,53 11,38 13 6,42 6,29 6,16 3 2,9 5,58 8,11 6,6
5-9 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 14,53 11,38 9,75 6,42 6,29 6,16 3 1,45 5,58 8,11 6,6
5-9 sõidukiõnnetused (V01-V99) 8,07 3,25 1,63 4,81 3,14 0 0 0 1,39 1,35 1,32
5-9 juhuslik kukkumine (W00-W19) 0 0 0 0 0 0 0 1,45 0 0 0
5-9 juhuslik uppumine (W65-W74) 1,61 8,13 4,88 0 1,57 3,08 1,5 0 2,79 5,41 0
5-9 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 3,23 0 1,63 1,6 1,57 1,54 1,5 0 0 1,35 1,32
5-9 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 alkoholimürgistus (X45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 enesetapp (X60-X84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 rünne (X85-Y09) 0 0 3,25 0 0 0 0 1,45 0 0 0
5-9 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kõik põhjused (A00-Y89) 16,71 19,43 25,24 25,15 11,38 14,84 31,56 9,98 14,8 16,1 17,3
10-14 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 HIV-tõbi (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kasvajad (C00-D48) 5,14 2,78 1,48 0 1,63 1,65 3,32 1,66 1,64 1,61 1,57
10-14 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 0 0 1,48 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 1,57 0 0 1,66 0 0 0 0
10-14 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 0 1,39 4,45 3,14 1,63 1,65 0 0 0 1,61 1,57
10-14 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 0 0 2,97 6,29 0 1,65 1,66 0 0 1,61 0
10-14 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 0 1,39 0 0 3,25 0 1,66 0 1,64 0 0
10-14 Seedeelundite haigused (K00-K93) 0 0 0 1,57 0 0 0 0 1,64 0 0
10-14 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 0 1,57 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 1,29 0 0 1,57 0 1,65 3,32 3,33 3,29 0 1,57
10-14 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 10,28 13,88 14,85 9,43 4,88 8,24 19,93 4,99 6,58 11,27 12,58
10-14 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 9 12,49 14,85 6,29 4,88 8,24 18,27 1,66 3,29 8,05 7,86
10-14 sõidukiõnnetused (V01-V99) 6,43 6,94 5,94 3,14 3,25 0 4,98 0 0 4,83 3,15
10-14 juhuslik kukkumine (W00-W19) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,64 1,61 0
10-14 juhuslik uppumine (W65-W74) 0 2,78 2,97 1,57 0 3,3 0 1,66 0 0 3,15
10-14 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 0 0 2,97 0 0 0 9,97 0 0 0 0
10-14 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 1,29 0 1,48 0 0 1,65 0 0 0 0 1,57
10-14 alkoholimürgistus (X45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 enesetapp (X60-X84) 1,29 1,39 0 3,14 0 0 0 3,33 1,64 3,22 3,15
10-14 rünne (X85-Y09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,57
10-14 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 0 0 0 0 0 0 1,66 0 1,64 0 0
15-19 Kõik põhjused (A00-Y89) 63,62 74,97 55,09 64,03 34,75 47,08 42,31 39,2 38,3 47,87 51,76
15-19 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 0,98 0 1,04 1,1 0 0 0 0 1,6 0 0
15-19 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 HIV-tõbi (B20-B24) 0,98 0 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Kasvajad (C00-D48) 1,96 5 6,24 5,52 1,2 2,62 2,82 3,02 3,19 3,3 8,35
15-19 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 0 1 0 0 0 0 0 3,02 0 1,65 0
15-19 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,65 0
15-19 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 0,98 3 3,12 6,62 2,4 2,62 2,82 4,52 4,79 3,3 5,01
15-19 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 2,94 3 2,08 1,1 0 6,54 2,82 0 1,6 1,65 3,34
15-19 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 0 0 0 2,21 1,2 0 0 0 0 1,65 0
15-19 Seedeelundite haigused (K00-K93) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67
15-19 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,65 0
15-19 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 1,96 2 3,12 1,1 1,2 1,31 0 0 0 0 3,34
15-19 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 0 2 0 0 0 1,31 2,82 0 0 1,65 0
15-19 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 0 2 0 0 0 1,31 2,82 0 0 1,65 0
15-19 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 54,81 58,98 39,5 46,37 28,75 32,69 31,03 28,65 27,13 31,37 30,06
15-19 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 35,24 35,99 27,03 29,81 14,38 17 19,74 22,62 17,55 14,86 11,69
15-19 sõidukiõnnetused (V01-V99) 14,68 20,99 20,79 17,66 4,79 11,77 11,28 12,06 7,98 6,6 5,01
15-19 juhuslik kukkumine (W00-W19) 3,92 0 1,04 0 1,2 0 1,41 1,51 1,6 1,65 0
15-19 juhuslik uppumine (W65-W74) 4,89 4 1,04 2,21 1,2 1,31 1,41 1,51 3,19 1,65 1,67
15-19 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 0 3 0 0 0 0 1,41 0 0 0 0
15-19 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 0,98 0 0 0 1,2 0 0 1,51 0 0 0
15-19 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 5,87 5 1,04 3,31 4,79 1,31 2,82 6,03 3,19 3,3 5,01
15-19 alkoholimürgistus (X45) 0 0 0 3,31 1,2 0 0 3,02 3,19 0 0
15-19 enesetapp (X60-X84) 12,72 12,99 6,24 13,25 10,78 13,08 11,28 4,52 7,98 16,51 16,7
15-19 rünne (X85-Y09) 2,94 4 2,08 2,21 1,2 1,31 0 1,51 1,6 0 0
15-19 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 3,92 6 4,16 1,1 1,2 1,31 0 0 0 0 1,67
20-24 Kõik põhjused (A00-Y89) 127,38 133,82 162,57 129,18 104,55 73,74 80,34 85,77 67,47 86,51 44,45
20-24 Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99) 8,09 9,12 9,09 10,01 4,98 1,99 3,05 4,24 2,25 0 0
20-24 tuberkuloos (A15-A19, B90) 0 0 1,01 1 0 0 1,02 0 0 0 0
20-24 HIV-tõbi (B20-B24) 7,08 6,08 7,07 8,01 3,98 1,99 2,03 4,24 2,25 0 0
20-24 Kasvajad (C00-D48) 7,08 4,06 10,1 5,01 3,98 4,98 2,03 6,35 6,75 6,09 1,31
20-24 Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90) 1,01 0 0 0 1 0 1,02 0 2,25 0 0
20-24 Vere- ja vereloomeelundite haigused (D50-D89) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20-24 Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99) 1,01 0 0 1 0 0 0 0 0 1,22 0
20-24 alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10) 1,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 uimastisõltuvus ja toksikomaania (F11-F16, F18, F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Närvisüsteemi- ja tundeelundite haigused (G00-H95) 4,04 2,03 4,04 4,01 2,99 0 5,08 2,12 1,12 1,22 2,62
20-24 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 6,07 7,1 5,05 7,01 3,98 2,99 5,08 1,06 5,62 7,31 5,23
20-24 Hingamiselundite haigused (J00-J99) 1,01 4,06 4,04 0 1 2,99 0 1,06 0 1,22 0
20-24 Seedeelundite haigused (K00-K93) 1,01 3,04 2,02 2 1 0 0 1,06 1,12 0 0
20-24 Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99) 0 0 1,01 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Kuse-suguelundite haigused (N00-N99) 0 1,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 1,06 0 0 0
20-24 Perinataalperioodi patoloogia (P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Kaasasündinud väärarendid (Q00-Q99) 0 1,01 3,03 1 1 1 2,03 1,06 1,12 2,44 0
20-24 Sümptomid ja ebatäpsed seisundid (R00-R99) 2,02 2,03 3,03 4,01 1 1 2,03 2,12 1,12 10,97 1,31
20-24 teadmata või ebaselge surmapõhjus (R96-R99) 2,02 2,03 3,03 4,01 1 1 2,03 2,12 1,12 4,87 1,31
20-24 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 96,04 100,36 121,17 95,13 82,64 58,79 60 65,65 46,11 56,05 33,99
20-24 õnnetusjuhtumid (V01-X59) 61,67 67,92 80,78 58,08 55,76 39,86 38,64 45,53 28,11 36,55 15,69
20-24 sõidukiõnnetused (V01-V99) 22,24 27,37 36,35 21,03 21,9 7,97 10,17 9,53 11,25 17,06 6,54
20-24 juhuslik kukkumine (W00-W19) 2,02 5,07 1,01 1 1 1 1,02 2,12 1,12 4,87 3,92
20-24 juhuslik uppumine (W65-W74) 3,03 0 5,05 4,01 3,98 7,97 6,1 4,24 2,25 2,44 1,31
20-24 suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09) 0 3,04 0 1 0 0 2,03 0 0 0 0
20-24 ülemäärase loodusliku külma toime (X31) 1,01 1,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 juhuslikud mürgistused (X40-X49) 27,29 22,3 25,24 14,02 23,9 17,94 18,3 28,59 12,37 10,97 3,92
20-24 alkoholimürgistus (X45) 5,05 2,03 5,05 0 0 1 1,02 0 0 2,44 0
20-24 enesetapp (X60-X84) 19,21 18,25 18,18 22,03 15,93 11,96 13,22 13,77 13,49 13,4 15,69
20-24 rünne (X85-Y09) 7,08 2,03 6,06 7,01 3,98 1,99 6,1 3,18 3,37 3,66 0
20-24 ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 7,08 12,17 15,15 8,01 6,97 3,99 2,03 3,18 1,12 2,44 1,31