Demograafia » Noorte väljaränne Eestist: Noorte väljaränne Eestist

0–14-aastaste ja 15–29-aastaste väljaränne — tegevus, mille käigus varem alaliselt ühes asustusüksuses elanud noor isik vanuses 0–14 ja 15–29 eluaastat lõpetab alalise elamise selles asustusüksuses perioodiks, mis on või eeldatavalt on vähemalt 12 kuud.
Noorte väljarändajate osakaal kõikidest väljarändajatest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, riik

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Riik Vanusegrupp (ränne) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kokku 0-14 Arv 567 837 599 602 698 832 967 1339 1456 878 1162
Kokku 0-14 Osakaal 12,3 15,1 13,7 13,7 15 15,7 15,6 21,2 21,6 18,9 8,9
Kokku 15-29 Arv 1552 1743 1490 1608 1574 1830 2202 1828 2093 1439 4405
Kokku 15-29 Osakaal 33,7 31,5 34 36,5 33,8 34,6 35,4 28,9 31,1 31 33,9
EL-15 0-14 Arv 499 801 557 555 583 771 894 1258 1361 809 714
EL-15 0-14 Osakaal 12,6 16 14,3 14,5 16,6 17,1 16,8 21,6 21,9 19,8 16,6
EL-15 15-29 Arv 1395 1601 1354 1408 1123 1560 1933 1688 1910 1261 1373
EL-15 15-29 Osakaal 35,2 32,1 34,8 36,8 32 34,7 36,4 28,9 30,8 30,9 31,9
EL-27 0-14 Arv 501 802 560 563 588 778 905 1277 1369 823 -
EL-27 0-14 Osakaal 12,5 15,9 14,2 14,2 16,1 16,9 16,6 21,6 21,9 19,8 -
EL-27 15-29 Arv 1407 1613 1377 1456 1181 1616 1986 1708 1922 1278 -
EL-27 15-29 Osakaal 35,1 32 34,9 36,7 32,3 35,2 36,4 28,9 30,8 30,7 -
Saksamaa 0-14 Arv 4 18 25 23 18 33 29 46 52 41 21
Saksamaa 0-14 Osakaal 2,7 12,4 12,1 11,3 8,4 14,5 10,3 24,9 24,4 20,9 12,1
Saksamaa 15-29 Arv 78 66 90 87 94 94 124 65 58 69 67
Saksamaa 15-29 Osakaal 52,7 45,5 43,7 42,9 43,9 41,2 44 35,1 27,2 35,2 38,7
Soome 0-14 Arv 474 752 487 441 516 655 682 1058 1110 579 540
Soome 0-14 Osakaal 13,5 16,9 15,4 16,1 18,9 18,8 19 21,7 21,7 19 16,7
Soome 15-29 Arv 1166 1340 1012 845 790 1062 1122 1282 1515 868 932
Soome 15-29 Osakaal 33,2 30,1 32 30,8 28,9 30,6 31,2 26,3 29,6 28,4 28,9
Suurbritannia 0-14 Arv 3 14 8 29 39 16 90 66 76 70 60
Suurbritannia 0-14 Osakaal 3,4 11,2 4,9 7,1 9,5 6,2 11,6 18,1 19,3 19,1 15
Suurbritannia 15-29 Arv 54 64 90 255 208 158 425 195 193 176 203
Suurbritannia 15-29 Osakaal 62,1 51,2 54,9 62,3 50,9 60,8 54,6 53,4 48,9 48,1 50,8
Ukraina 0-14 Arv 8 0 1 1 3 0 0 0 2 2 0
Ukraina 0-14 Osakaal 9,8 0 3,1 3,4 9,4 0 0 0 4,7 7,7 0
Ukraina 15-29 Arv 14 5 2 6 13 11 12 5 6 6 4
Ukraina 15-29 Osakaal 17,1 13,2 6,3 20,7 40,6 15,1 21,8 15,2 13,9 23,1 19
Venemaa 0-14 Arv 36 25 25 20 35 22 24 27 24 25 19
Venemaa 0-14 Osakaal 10,2 9,1 11,3 9,5 13 8,9 9,8 16,2 15,3 13,3 16,1
Venemaa 15-29 Arv 70 57 42 57 57 50 47 24 37 38 21
Venemaa 15-29 Osakaal 19,8 20,7 19 27 21,1 20,3 19,2 14,4 23,6 20,2 17,8