Demograafia » Noorte sisseränne Eestisse: Noorte sisseränne Eestisse

0–14-aastaste ja 15–29-aastaste sisseränne  — tegevus, mille käigus noor isik vanuses 0–14 ja 15–29 eluaastat asub alaliselt elama uude riiki (Eestisse) perioodiks, mis on või eeldatavalt on vähemalt 12 kuud, olles eelnevalt alaliselt elanud teises riigis.
Noorte sisserändajate osakaal kõikidest sisserändajatest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, riik

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Riik Vanusegrupp (ränne) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kokku 0-14 Arv 161 256 487 475 462 371 566 507 633 666 1471
Kokku 0-14 Osakaal 11,2 11,5 13 12,9 11,9 13,2 15,3 19,2 15,4 17,1 9,5
Kokku 15-29 Arv 323 688 1266 1337 1498 953 1108 810 1484 1055 4865
Kokku 15-29 Osakaal 22,5 30,8 33,8 36,4 38,6 33,9 29,9 30,7 36,2 27 31,6
EL-15 0-14 Arv 85 158 285 246 176 178 212 246 310 367 602
EL-15 0-14 Osakaal 14 13,1 13 12,8 9,3 11,3 13,4 24,6 17,2 18,8 16,7
EL-15 15-29 Arv 130 369 724 713 735 556 496 256 610 525 806
EL-15 15-29 Osakaal 21,4 30,7 33 37,2 38,6 35,3 31,3 25,6 33,8 26,9 22,4
EL-27 0-14 Arv 105 167 333 265 203 193 226 256 341 391 -
EL-27 0-14 Osakaal 14,3 12,1 13,2 12,1 9,2 11,1 13,5 24,2 17,5 18,5 -
EL-27 15-29 Arv 173 465 870 845 920 625 518 270 643 565 -
EL-27 15-29 Osakaal 23,5 33,7 34,5 38,6 41,7 35,9 31 25,5 33,1 26,7 -
Saksamaa 0-14 Arv 6 19 21 17 15 7 11 10 23 9 18
Saksamaa 0-14 Osakaal 8,1 14,7 11,7 9,2 9,3 10 19 20,4 27,7 13,2 16,7
Saksamaa 15-29 Arv 19 48 88 107 93 26 15 8 22 25 20
Saksamaa 15-29 Osakaal 25,7 37,2 49,2 58,2 57,8 37,1 25,9 16,3 26,5 36,8 18,5
Soome 0-14 Arv 39 76 157 107 85 64 102 84 121 184 374
Soome 0-14 Osakaal 12,1 11,4 10,7 9,3 7 6,3 8,9 16,5 11,3 14,3 14
Soome 15-29 Arv 70 197 402 347 390 327 352 136 365 341 586
Soome 15-29 Osakaal 21,7 29,6 27,4 30,1 32,1 32,1 30,6 26,7 34,2 26,4 21,9
Suurbritannia 0-14 Arv 7 14 38 38 43 35 36 53 71 80 86
Suurbritannia 0-14 Osakaal 20,6 13,7 29,9 29,7 32,3 32,4 30,5 32,1 24,1 27,8 24,9
Suurbritannia 15-29 Arv 8 30 40 38 40 35 44 51 122 100 97
Suurbritannia 15-29 Osakaal 23,5 29,4 31,5 29,7 30,1 32,4 37,3 30,9 41,5 34,7 28,1
Ukraina 0-14 Arv 2 3 7 11 10 14 28 29 21 36 46
Ukraina 0-14 Osakaal 1,5 3,3 3,8 5,7 4,2 12,5 10,3 14,1 6,2 8,4 6,6
Ukraina 15-29 Arv 32 27 69 64 78 42 76 71 117 111 196
Ukraina 15-29 Osakaal 23,4 29,7 37,5 33,3 32,9 37,5 27,9 34,5 34,4 25,9 28,1
Venemaa 0-14 Arv 39 50 88 126 139 103 223 139 148 126 147
Venemaa 0-14 Osakaal 10,8 10 13,5 15,8 18,4 16,6 18,6 16,3 15,5 16,9 22,4
Venemaa 15-29 Arv 70 104 180 253 206 149 291 257 308 185 201
Venemaa 15-29 Osakaal 19,3 20,9 27,6 31,7 27,2 24 24,3 30,2 32,2 24,8 30,6