Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Osalus huvihariduses

7–26-aastaste noorte arv, kes osalevad huvikoolide tegevuses. Huvihariduses osalevate noorte osakaal 7–26-aastastest noortest.

Huviharidus on noorsootöö valdkond, mis annab noortele teadmisi ja oskusi väljaspool formaalharidust. Huviharidust korraldavad kohalikud omavalitsused ning juriidilised isikud. Kohaliku omavalitsuse eelarves on kultuuri-ja noorsoo vahendid, mida kasutatakse ka huvihariduse rahastamiseks.
Huvikooli seadusega (2007) luuakse alus huvikoolide ja huvikeskuste tegevuseks. Seal on rohkem kui 300 spordi, muusika, kunsti, tantsu-, keele-ja draama kooli, samuti kultuuri ja teaduse keskusi Eestis, mis pakkuvad noortele kvaliteetseid mitteformaalse õppimise võimalusi.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, näitaja, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanus (aasta lõikes)
Õppeaasta Näitaja 7-26 7-11 12-17 18-26
2008/2009 Arv 45331 22459 19914 2958
2008/2009 Osakaal 13,6 36,7 21,4 1,7
2009/2010 Arv 52202 26777 21797 3628
2009/2010 Osakaal 16,0 44,1 25,3 2,0
2010/2011 Arv 53660 28221 21443 3996
2010/2011 Osakaal 16,9 46,0 26,5 2,3
2011/2012 Arv 57534 29787 23385 4362
2011/2012 Osakaal 18,6 47,9 30,8 2,5
2012/2013 Arv 69740 38567 26743 4430
2012/2013 Osakaal 23,0 60,5 36,4 2,7
2013/2014 Arv 80441 45014 30202 5225
2013/2014 Osakaal 27,2 69,3 41,6 3,3
2014/2015 Arv 83942 47208 31072 5662
2014/2015 Osakaal 28,9 70,5 43,3 3,7