Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Osalus huvihariduses soo lõikes

7–26-aastaste noorte arv, kes osalevad huvikoolide tegevuses. Huvihariduses osalevate noorte osakaal 7–26-aastastest noortest.

Huviharidus on noorsootöö valdkond, mis annab noortele teadmisi ja oskusi väljaspool formaalharidust. Huviharidust korraldavad kohalikud omavalitsused ning juriidilised isikud. Kohaliku omavalitsuse eelarves on kultuuri-ja noorsoo vahendid, mida kasutatakse ka huvihariduse rahastamiseks.
Huvikooli seadusega (2007) luuakse alus huvikoolide ja huvikeskuste tegevuseks. Seal on rohkem kui 300 spordi, muusika, kunsti, tantsu-, keele-ja draama kooli, samuti kultuuri ja teaduse keskusi Eestis, mis pakkuvad noortele kvaliteetseid mitteformaalse õppimise võimalusi.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, näitaja, vanusgrupp, sugu

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Vanus (aasta lõikes) Õppeaasta Näitaja Mehed ja naised Mees Naine
7-26 2008/2009 Arv 45298 18069 27229
7-26 2008/2009 Osakaal 13,6 10,5 16,8
7-26 2009/2010 Arv 52202 21605 30597
7-26 2009/2010 Osakaal 16 12,9 19,4
7-26 2010/2011 Arv 53660 22985 30675
7-26 2010/2011 Osakaal 16,9 14 19,8
7-26 2011/2012 Arv 57534 25045 32489
7-26 2011/2012 Osakaal 18,6 15,7 21,6
7-26 2012/2013 Arv 69740 32883 36857
7-26 2012/2013 Osakaal 23 21,1 25,1
7-26 2013/2014 Arv 80441 38108 42333
7-26 2013/2014 Osakaal 27,2 25 29,5
7-26 2014/2015 Arv 83942 39881 44061
7-26 2014/2015 Osakaal 28,9 26,6 31,3
7-26 2015/2016 Arv 92011 44453 47558
7-26 2015/2016 Osakaal 32,3 30,2 34,4
7-26 2016/2017 Arv 91944 43812 48132
7-26 2016/2017 Osakaal 32,4 30,02 35,02
7-26 2017/2018 Arv 98775 46728 52047
7-26 2017/2018 Osakaal 35,4 32,6 38,4
7-11 2008/2009 Arv 20732 8425 12307
7-11 2008/2009 Osakaal 33,9 26,7 41,5
7-11 2009/2010 Arv 26777 11240 15537
7-11 2009/2010 Osakaal 44,1 35,7 53
7-11 2010/2011 Arv 28221 12199 16022
7-11 2010/2011 Osakaal 46 38,6 53,9
7-11 2011/2012 Arv 29787 12961 16826
7-11 2011/2012 Osakaal 47,9 40,6 55,6
7-11 2012/2013 Arv 38567 18054 20513
7-11 2012/2013 Osakaal 60,5 55,2 66,1
7-11 2013/2014 Arv 45014 20901 24113
7-11 2013/2014 Osakaal 69,3 62,7 76,2
7-11 2014/2015 Arv 47208 22020 25188
7-11 2014/2015 Osakaal 70,5 64 77,3
7-11 2015/2016 Arv 51848 24921 26927
7-11 2015/2016 Osakaal 74,4 69,6 79,5
7-11 2016/2017 Arv 52410 24890 27520
7-11 2016/2017 Osakaal 72,2 66,5 78,1
7-11 2017/2018 Arv 55346 25851 29495
7-11 2017/2018 Osakaal 74,1 67,3 81,4
12-17 2008/2009 Arv 20780 8106 12674
12-17 2008/2009 Osakaal 22,4 17 28,1
12-17 2009/2010 Arv 21797 8798 12999
12-17 2009/2010 Osakaal 25,3 19,9 31
12-17 2010/2011 Arv 21443 9036 12407
12-17 2010/2011 Osakaal 26,5 21,7 31,5
12-17 2011/2012 Arv 23385 10155 13230
12-17 2011/2012 Osakaal 30,8 26 35,8
12-17 2012/2013 Arv 26743 12549 14194
12-17 2012/2013 Osakaal 36,4 33,3 39,7
12-17 2013/2014 Arv 30202 14427 15775
12-17 2013/2014 Osakaal 41,6 38,6 44,9
12-17 2014/2015 Arv 31072 14757 16315
12-17 2014/2015 Osakaal 43,3 39,8 47
12-17 2015/2016 Arv 34042 16112 17930
12-17 2015/2016 Osakaal 47,4 43,5 51,6
12-17 2016/2017 Arv 33137 15488 17649
12-17 2016/2017 Osakaal 45,7 41,6 50
12-17 2017/2018 Arv 36964 17426 19538
12-17 2017/2018 Osakaal 49,6 45,7 53,8
18-26 2008/2009 Arv 3786 1538 2248
18-26 2008/2009 Osakaal 2,1 1,7 2,6
18-26 2009/2010 Arv 3628 1567 2061
18-26 2009/2010 Osakaal 2 1,7 2,4
18-26 2010/2011 Arv 3996 1750 2246
18-26 2010/2011 Osakaal 2,3 1,9 2,6
18-26 2011/2012 Arv 4362 1929 2433
18-26 2011/2012 Osakaal 2,5 2,2 2,9
18-26 2012/2013 Arv 4430 2280 2150
18-26 2012/2013 Osakaal 2,7 2,7 2,7
18-26 2013/2014 Arv 5225 2780 2445
18-26 2013/2014 Osakaal 3,3 3,4 3,2
18-26 2014/2015 Arv 5662 3104 2558
18-26 2014/2015 Osakaal 3,7 4 3,5
18-26 2015/2016 Arv 6121 3420 2701
18-26 2015/2016 Osakaal 4,3 4,6 3,9
18-26 2016/2017 Arv 6397 3434 2963
18-26 2016/2017 Osakaal 4,6 4,8 4,4
18-26 2017/2018 Arv 6465 3451 3014
18-26 2017/2018 Osakaal 5 5,2 4,8