Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Osalus huvihariduses emakeele lõikes

7–26-aastaste noorte arv, kes osalevad huvikoolide tegevuses. Huvihariduses osalevate noorte osakaal 7–26-aastastest noortest.

Huviharidus on noorsootöö valdkond, mis annab noortele teadmisi ja oskusi väljaspool formaalharidust. Huviharidust korraldavad kohalikud omavalitsused ning juriidilised isikud. Kohaliku omavalitsuse eelarves on kultuuri-ja noorsoo vahendid, mida kasutatakse ka huvihariduse rahastamiseks.
Huvikooli seadusega (2007) luuakse alus huvikoolide ja huvikeskuste tegevuseks. Seal on rohkem kui 300 spordi, muusika, kunsti, tantsu-, keele-ja draama kooli, samuti kultuuri ja teaduse keskusi Eestis, mis pakkuvad noortele kvaliteetseid mitteformaalse õppimise võimalusi.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, emakeel

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Emakeel
Õppeaasta Kokku Eesti Vene / muu
2008/2009 45331 34119 11212
2009/2010 52202 40003 12199
2010/2011 53660 40968 12692
2011/2012 57534 43953 13581
2012/2013 69740 53569 16171
2013/2014 80441 61892 18549
2014/2015 83942 64967 18975