Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Osalus huvihariduses valdkondade lõikes

7–26-aastaste noorte arv, kes osalevad huvikoolide tegevuses. Huvihariduses osalevate noorte osakaal 7–26-aastastest noortest.

Huviharidus on noorsootöö valdkond, mis annab noortele teadmisi ja oskusi väljaspool formaalharidust. Huviharidust korraldavad kohalikud omavalitsused ning juriidilised isikud. Kohaliku omavalitsuse eelarves on kultuuri-ja noorsoo vahendid, mida kasutatakse ka huvihariduse rahastamiseks.
Huvikooli seadusega (2007) luuakse alus huvikoolide ja huvikeskuste tegevuseks. Seal on rohkem kui 300 spordi, muusika, kunsti, tantsu-, keele-ja draama kooli, samuti kultuuri ja teaduse keskusi Eestis, mis pakkuvad noortele kvaliteetseid mitteformaalse õppimise võimalusi.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, huvivaldkond

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Õppeaasta
Huvivaldkond 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Kokku 45298 52202 53660 57534 69740 80441 83942 92011 91944 98775
Loodus 1175 1105 1122 963 1238 1255 1090 1298 1426 1724
Muusika ja kunst 20677 21814 20452 21174 22355 24686 25809 26211 25845 27085
Sport 15620 19549 22547 26420 35533 42092 43987 48282 48228 53247
Tehnika 1067 1217 661 945 860 1263 1216 1611 2006 2415
Üldkultuur sh rahvuskoolid 6759 8517 8878 8032 9754 11145 11840 14609 14439 14304