Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Osalus huvihariduses maakondade lõikes

7–26-aastaste noorte arv, kes osalevad huvikoolide tegevuses. Huvihariduses osalevate noorte osakaal 7–26-aastastest noortest.

Huviharidus on noorsootöö valdkond, mis annab noortele teadmisi ja oskusi väljaspool formaalharidust. Huviharidust korraldavad kohalikud omavalitsused ning juriidilised isikud. Kohaliku omavalitsuse eelarves on kultuuri-ja noorsoo vahendid, mida kasutatakse ka huvihariduse rahastamiseks.
Huvikooli seadusega (2007) luuakse alus huvikoolide ja huvikeskuste tegevuseks. Seal on rohkem kui 300 spordi, muusika, kunsti, tantsu-, keele-ja draama kooli, samuti kultuuri ja teaduse keskusi Eestis, mis pakkuvad noortele kvaliteetseid mitteformaalse õppimise võimalusi.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, näitaja, maakond

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Märkus: Alates 2012. aastast osakaalud on arvutatud korrigeeritud rahvastiku andmetel, seega ei ole varasemate aastatega võrreldatavad.

Maakond
Õppeaasta Näitaja Harju maakond Hiiu maakond Ida-Viru maakond Järva maakond* Jõgeva maakond Kogu Eesti Lääne maakond Lääne-Viru maakond* Pärnu maakond Põlva maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond
2008/2009 Arv 18961 143 6122 585 670 45298 925 1447 4226 679 695 753 6005 627 2098 1362
2008/2009 Osakaal 15,5 4,7 14,4 5,5 6,2 13,1 11,8 7,5 17,4 7,6 6,5 7,6 15,6 6,5 13,1 12,6
2009/2010 Arv 23772 148 6286 958 814 52202 898 1533 4547 756 777 738 6711 793 2062 1409
2009/2010 Osakaal 19,9 4,9 15,1 9,2 7,6 15,5 11,6 8 19 8,6 7,4 7,5 18,2 8,3 13,2 13,2
2010/2011 Arv 24321 160 6374 1164 675 53660 960 1501 4711 856 830 481 7434 701 1962 1530
2010/2011 Osakaal 20,9 5,4 15,7 11,5 6,5 16,3 12,8 8,1 20,2 10 8 5 20,4 7,4 12,8 14,7
2011/2012 Arv 27952 146 6335 1022 679 57534 890 1515 4762 745 701 759 8054 609 1882 1483
2011/2012 Osakaal 24,5 5 16,2 10,5 6,7 17,9 12,2 8,4 21,1 8,9 7 8,2 22,4 6,6 12,7 14,7
2012/2013 Arv 36422 162 5747 1259 720 69740 947 1568 5191 807 902 2112 9558 983 1858 1504
2012/2013 Osakaal 28,7 8,5 18,9 17,5 9,7 23 17,3 11 27,1 12,8 11 29,9 22,7 14,1 16,4 19,2
2013/2014 Arv 43109 186 6731 1309 702 80441 906 1653 5351 774 1000 2557 11328 968 2210 1657
2013/2014 Osakaal 34,8 9,7 22,5 18,5 9,6 27,2 16,7 11,8 28,4 12,5 12,4 36,4 27,8 13,9 19,8 21,3
2014/2015 Arv 46174 186 7171 - 652 83942 875 - 5262 800 1177 2657 10734 1014 2184 1961
2014/2015 Osakaal 37,4 9,8 25 - 9,2 28,9 16,7 - 28,7 12,9 14,9 38,3 27,4 14,9 20,1 25,7
2015/2016 Arv 36637 315 5567 - 675 66798 798 - 4290 744 1219 1334 9229 603 1912 1501
2015/2016 Osakaal 30 17,3 20 - 9,6 23,4 15,5 - 23,8 12,3 15,6 19,5 24,5 9 18,1 14
2016/2017 Arv 36398 333 5624 - 682 67127 621 - 4490 728 1203 1337 9342 590 1881 1619
2016/2017 Osakaal 29,6 16,9 20,6 - 9,5 23,7 11,8 - 24,5 11,8 15,3 18,6 27,8 8,5 17,5 15,1