Noorsootöö » Osalus huvihariduses: Osalus huvihariduses linnade lõikes

7–26-aastaste noorte arv, kes osalevad huvikoolide tegevuses. Huvihariduses osalevate noorte osakaal 7–26-aastastest noortest.

Huviharidus on noorsootöö valdkond, mis annab noortele teadmisi ja oskusi väljaspool formaalharidust. Huviharidust korraldavad kohalikud omavalitsused ning juriidilised isikud. Kohaliku omavalitsuse eelarves on kultuuri-ja noorsoo vahendid, mida kasutatakse ka huvihariduse rahastamiseks.
Huvikooli seadusega (2007) luuakse alus huvikoolide ja huvikeskuste tegevuseks. Seal on rohkem kui 300 spordi, muusika, kunsti, tantsu-, keele-ja draama kooli, samuti kultuuri ja teaduse keskusi Eestis, mis pakkuvad noortele kvaliteetseid mitteformaalse õppimise võimalusi.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, näitaja, linn

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Linn
Õppeaasta Näitaja Narva Pärnu Tallinn Tartu
2008/2009 Arv 3787 3775 16040 4964
2008/2009 Osakaal 23,3 33,5 18,1 19,7
2009/2010 Arv 3747 4029 20385 5600
2009/2010 Osakaal 23,4 36,5 23,7 23,4
2010/2011 Arv 3911 4111 20168 6365
2010/2011 Osakaal 25 38,3 24 26,9