Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Noorte religioossus: Noorte religioossus

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimustele "Kas Te peate end mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks?" ja "Millise usu või usulahu tunnistajaks nimelt Te ennast peate?"

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, religioon

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Religioon Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012
Peab ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 22.7 16.5 9.4 17.7
Ei pea ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 77.3 83.5 90.6 82.3
Katoliiklus 15-26 1.6 2 0 4.5
Protestantism (sh. luterlus, babtism, metodism, adventism jt.) 15-26 14.8 16.3 23.1 15.2
Õigeusk 15-26 78.7 71.4 57.7 71.2
Muu kristlik usk või usulahk (Jehoova tunnistajad, mormoonid jt.) 15-26 3.3 4.1 11.5 6.1
Judaism 15-26 0 0 0 0
Islami usk 15-26 1.6 4.1 0 1.5
Aasia usundid (budism, hinduism, taoism jt.) 15-26 0 0 0 0
Muu mittekristlik usk või usulahk 15-26 0 2 7.7 1.5
Kokku 15-26 100 100 100 100