Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Demokraatiaprojektides osalenute arv: Demokraatiaprojektides osalenute arv

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alamprogrammi 1.3 "Noorte demokraatiaprojektid" (Youth democracy project) raames demokraatiaprojekte läbi viinud noorte arv.

"Noorte demokraatiaprojektid" on Euroopa Noored (Youth in Action) programmi (2007-2013) alamprogramm  1.3. "Noorte demokraatiaprojektid" alaprogramm toetab noorte osalust kohaliku, regionaalse või riikliku kogukonna demokraatlikus elus, tuues see rahvusvahelisele tasandil.

Alaprogramm on avatud 13-30-aastastele noortele. Projekti peab olema kaasatud vähemalt 2 partnerit kohalikul tasandil ning 2 erinevatest riikidest partnerit rahvusvahelisel tasandil. Projektis osalejaid võib olla minimaalselt 16 noort. Noorte demokraatiaprojektid saavad kesta 6-18 kuuni, sisaldades ettevalmistusi, põhitegevust, analüüsi ja järeltegevusi.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, projekti tüüp, vanusgrupp

Allikas: Euroopa Noorte Eesti Büroo

Aasta
Vanusgrupp (Euroopa Noored) Projekti tüüp 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13-14 Kokku 40 4 0 5 24 66
15-17 Kokku 79 32 93 138 132 712
18-25 Kokku 82 64 127 183 337 501
26-30 Kokku 4 15 49 72 18 109
Kokku Kokku 205 115 269 398 1372 1428