Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Osalemine viimastel üleriigilistel valimistel: Osalemine viimastel üleriigilistel valimistel soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Mõned inimesed ei käi tänapäeval ühel või teisel põhjusel valimas. Kas Te osalesite viimastel Riigikogu valimistel?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, hääletamine, sugu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Hääletamine Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Mehed ja naised On hääletanud 15-26 22,9 30,7 29,8 39.8 29,6 36,7
Mehed ja naised Ei ole hääletanud 15-26 58.8 45.1 34.4 36.6 41,6 32,9
Mehed ja naised Pole valimisõigust 15-26 18,3 24,2 35.7 23,6 28,8 30,3
Mehed ja naised Kokku 15-26 100 100 100 100 100 100
Mees On hääletanud 15-26 19,3 28,9 30.2 34 27 33,3
Mees Ei ole hääletanud 15-26 63.6 46.3 32.9 41.9 41,1 38,4
Mees Pole valimisõigust 15-26 30,1 24,8 36.9 24,1 31,9 28,3
Mees Kokku 15-26 100 100 100 100 100 100
Naine On hääletanud 15-26 26,6 32.6 29,5 45.5 32,8 40,5
Naine Ei ole hääletanud 15-26 54 43.7 35.9 31.4 42,2 27
Naine Pole valimisõigust 15-26 19,4 23,6 34.6 23 25 32,5
Naine Kokku 15-26 100 100 100 100 100 100