Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Poliitika arusaadavus: Poliitika arusaadavus soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui tihti tundub poliitika Teile nii keerulisena, et Te ei saa päriselt aru, mis toimub?"

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, poliitika arusaadavus, sugu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Poliitika arusaadavus Vanus (ESS) 2006 2008
Mehed ja naised Mitte kunagi 15-26 8 5.2
Mehed ja naised Harva 15-26 22 20.3
Mehed ja naised Vahetevahel 15-26 43.2 47.1
Mehed ja naised Sageli 15-26 21.2 18.9
Mehed ja naised Väga sageli 15-26 5.7 8.6
Mehed ja naised Kokku 15-26 100 100
Mees Mitte kunagi 15-26 9 7.4
Mees Harva 15-26 24.8 23
Mees Vahetevahel 15-26 39.1 49.3
Mees Sageli 15-26 21.1 12.8
Mees Väga sageli 15-26 6 7.4
Mees Kokku 15-26 100 100
Naine Mitte kunagi 15-26 6.9 2.8
Naine Harva 15-26 19.1 17.5
Naine Vahetevahel 15-26 47.3 44.8
Naine Sageli 15-26 21.4 25.2
Naine Väga sageli 15-26 5.3 9.8
Naine Kokku 15-26 100 100