Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Huvi poliitika vastu: Huvi poliitika vastu soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui huvitatud Te olete poliitikast?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, huvi poliitika vastu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Huvi poliitika vastu Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012 2016
Mehed ja naised Väga huvitatud 15-26 3,9 5,7 2,9 2,3 6,4
Mehed ja naised Üsna huvitatud 15-26 24 25,3 18,7 21,9 28,8
Mehed ja naised Vähe huvitatud 15-26 52.3 53.2 55.8 51.2 48,5
Mehed ja naised Ei ole huvitatud 15-26 19,7 15,8 22,6 24,5 16,3
Mehed ja naised Kokku 15-26 100 100 100 100 100
Mees Väga huvitatud 15-26 5,8 6 3,3 1,6 5,8
Mees Üsna huvitatud 15-26 22,3 27,8 17,2 24,9 29
Mees Vähe huvitatud 15-26 48.9 47.7 58.3 48.7 49,3
Mees Ei ole huvitatud 15-26 23 18,5 21,2 24,9 15,9
Mees Kokku 15-26 100 100 100 100 100
Naine Väga huvitatud 15-26 2,1 5,5 2,5 3,2 7,1
Naine Üsna huvitatud 15-26 25,7 22,6 20,1 18,9 28,6
Naine Vähe huvitatud 15-26 55.7 58.9 53.5 53.7 47,6
Naine Ei ole huvitatud 15-26 16,4 13 23,9 24,2 16,7
Naine Kokku 15-26 100 100 100 100 100