Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Välisvabatahtlikuks käinute arv: Välisvabatahtlikuks käinute arv

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alamprogrammi 2 "Euroopa vabatahtlik teenistus" (European Voluntary Service) raames välisriikides vabatahtlikuks käinud noorte arv ja AIESECi kaudu välispraktikal käinud noorte arv.

Euroopa vabatahtlik teenistus annab noortele võimaluse vabatahtlikuks tegutsemiseks väljaspool oma elukohariiki kuni 12-kuulise perioodi jooksul. Eesmärgiks on solidaarsuse tekitamine noorte hulgas ning neile „õppeteenistuse” võimaluse andmine. Lisaks kohaliku kogukonna huvide teenimisele omandavad vabatahtlikud uusi oskusi ja keeli ning avastavad teisi kultuure. Mitteformaalse õppimise põhimõtted on kasutuselt terve projekti vältel.

AIESEC i välispraktika programm annab ülemaailmselt enam kui 5 000 parimale ülikoolilõpetajale võimaluse arendada enda oskusi välisriigi ettevõtte juures töötades igal aastal.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, programm, vanusgrupp

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo, AIESEC

Aasta
Programm Vanusgrupp (Euroopa Noored) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus 15-17 3 1 2 0 3 2 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus 18-25 42 46 56 41 61 77 55
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus 26-30 17 22 14 41 10 43 69
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Kokku 62 69 72 82 74 122 127
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Puuduvad andmed 2 2 7 5 29 - -
AIESEC - välispraktika 15-17 - - - - - - -
AIESEC - välispraktika 18-25 - - - - - - -
AIESEC - välispraktika 26-30 - - - - - - -
AIESEC - välispraktika Kokku - 31 50 71 64 57 56
AIESEC - välispraktika Puuduvad andmed - - - - - - -