Noorsootöö » Noorte endi poolt läbi viidavad projektid: Noorte endi poolt läbi viidavates projektides osalejate arv

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alaprogrammi 1.2. "Noortealgatus" (Youth Initiatives) raames noorte endi poolt läbiviidud kohalike ja rahvusvaheliste noortealgatuste arv (noorteprojektide arv) ja nendes osalevate noorte arv.

Noortealgatus on projekt, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise. See lubab noortel katsetada ideid ettevõtmistes, mis võimaldavad neil otseselt ja aktiivselt sekkuda projektide kavandamisse ja teostamisse. Samuti on noortealgatustes tähtis mitteformaalse õppe kogemus. See annab noortele võimaluse määratleda end Euroopa kodanikena ja tunda, et nad annavad Euroopa ülesehitamisse oma panuse.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, projekti tüüp, vanusgrupp

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo

Aasta
Vanusgrupp (Euroopa Noored) Projekti tüüp 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15-17 Kohalik projekt 68 103 37 15 73 70 126
15-17 Rahvusvaheline projekt 1 0 0 13 3 45 5
15-17 Kokku 69 103 37 28 76 115 131
18-25 Kohalik projekt 150 170 115 108 109 156 219
18-25 Rahvusvaheline projekt 20 8 12 42 17 22 25
18-25 Kokku 170 178 127 150 126 178 244
Kokku Kohalik projekt 218 273 152 123 182 226 345
Kokku Rahvusvaheline projekt 21 8 12 55 20 67 30
Kokku Kokku 239 281 164 178 202 293 375