Noorsootöö » Osalemine rahvusvahelistes noorsoovahetustes : Osalemine rahvusvahelistes noorsoovahetustes

Rahvusvahelises noorsoovahetuse programmi Euroopa Noored (Youth in Action) alamprogrammis 1.1 "Rahvusvaheline noortevahetus" ja alamprogrammis 3.1 "Noortevahetus EL naabruspiirkondadega" osalenud noorte arv.

Noortevahetus on projekt, mille käigus saavad omavahel kokku noorte grupid kahest või enamast riigist, mis annab neile võimaluse tõstatada ja arutada erinevaid teemasid, saades samal ajal teadmisi üksteise riikide ja kultuuride kohta. Noortevahetus on erinevatest riikidest pärit, kahe või enama projekti elluviija rahvusvahelisel partnerlusel põhinev tegevus.

Noortevahetus naabruspiirkonna riikidega on erinevatest riikidest pärit, kahe või enama projekti elluviija transsnatsionaalsel partnerlusel põhinev tegevus. Alaprogrammi 3.1 raames toimuv noortevahetus esindab rahvusvahelist partnerlust, milles osalevad programmiriikidest ja naabruspiirkonna riikidest pärit projektide elluviijad.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, programm, vanusgrupp

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo

Aasta
Programm Vanusgrupp (Euroopa Noored) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Noortevahetus EL 13-14 88 85 64 74 45 97 80
Noortevahetus EL 15-17 565 551 411 362 340 352 509
Noortevahetus EL 18-25 889 763 744 782 830 923 977
Noortevahetus EL 26-30 26 11 12 34 28 30 23
Noortevahetus EL Kokku 1604 1415 1231 1257 1258 1402 1594
Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 13-14 4 2 8 0 0 0 9
Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 15-17 37 47 46 34 27 48 50
Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 18-25 93 88 67 99 73 119 157
Noortevahetus EL naabruspiirkondadega 26-30 3 0 4 6 6 6 9
Noortevahetus EL naabruspiirkondadega Kokku 150 137 125 139 106 173 225
Kokku 13-14 92 87 72 74 45 97 89
Kokku 15-17 602 598 457 396 367 400 559
Kokku 18-25 982 851 811 881 903 1042 1134
Kokku 26-30 29 11 16 40 34 36 32
Kokku Kokku 1754 1552 1356 1396 1364 1575 1819