Haridus » Õppurite arv kõrghariduses: Õppurite (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppeastme lõikes

Kõrghariduse õppekavadel õppivate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, haridustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppeaste Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2005/2006 2980 1217 1763
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2006/2007 3227 1415 1812
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2007/2008 3387 1529 1858
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2008/2009 3585 1675 1910
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2009/2010 3661 1703 1958
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2010/2011 3565 1631 1934
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2011/2012 3444 1537 1907
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2012/2013 3344 1496 1848
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2013/2014 3155 1373 1782
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2014/2015 2981 1249 1732
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2005/2006 19471 7976 11495
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2006/2007 20634 8599 12035
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2007/2008 21920 8975 12945
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2008/2009 21908 8872 13036
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2009/2010 22213 9085 13128
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2010/2011 22133 9370 12763
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2011/2012 21265 9271 11994
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2012/2013 19541 8817 10724
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2013/2014 18066 8114 9952
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2014/2015 16321 7243 9078
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2005/2006 3428 1509 1919
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2006/2007 1390 652 738
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2007/2008 98 29 69
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2008/2009 30 4 26
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2009/2010 4 - 4
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2010/2011 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2011/2012 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2012/2013 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2013/2014 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2014/2015 - - -
Diplomiõpe 18-26 2005/2006 1315 705 610
Diplomiõpe 18-26 2006/2007 528 294 234
Diplomiõpe 18-26 2007/2008 - - -
Diplomiõpe 18-26 2008/2009 - - -
Diplomiõpe 18-26 2009/2010 - - -
Diplomiõpe 18-26 2010/2011 - - -
Diplomiõpe 18-26 2011/2012 - - -
Diplomiõpe 18-26 2012/2013 - - -
Diplomiõpe 18-26 2013/2014 - - -
Diplomiõpe 18-26 2014/2015 - - -
Doktoriõpe 18-26 2005/2006 434 210 224
Doktoriõpe 18-26 2006/2007 491 223 268
Doktoriõpe 18-26 2007/2008 570 235 335
Doktoriõpe 18-26 2008/2009 594 242 352
Doktoriõpe 18-26 2009/2010 642 274 368
Doktoriõpe 18-26 2010/2011 650 286 364
Doktoriõpe 18-26 2011/2012 652 290 362
Doktoriõpe 18-26 2012/2013 557 244 313
Doktoriõpe 18-26 2013/2014 469 201 268
Doktoriõpe 18-26 2014/2015 424 172 252
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2005/2006 62 27 35
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2006/2007 27 14 13
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2007/2008 5 2 3
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2008/2009 1 - 1
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2009/2010 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2010/2011 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2011/2012 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2012/2013 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2013/2014 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2014/2015 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2005/2006 119 22 97
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2006/2007 38 7 31
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2007/2008 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2008/2009 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2009/2010 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2010/2011 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2011/2012 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2012/2013 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2013/2014 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2014/2015 - - -
Magistriõpe (3+2) 18-26 2005/2006 2871 985 1886
Magistriõpe (3+2) 18-26 2006/2007 4620 1598 3022
Magistriõpe (3+2) 18-26 2007/2008 5595 1960 3635
Magistriõpe (3+2) 18-26 2008/2009 6115 2072 4043
Magistriõpe (3+2) 18-26 2009/2010 6691 2251 4440
Magistriõpe (3+2) 18-26 2010/2011 6793 2279 4514
Magistriõpe (3+2) 18-26 2011/2012 6831 2252 4579
Magistriõpe (3+2) 18-26 2012/2013 6730 2351 4379
Magistriõpe (3+2) 18-26 2013/2014 6369 2394 3975
Magistriõpe (3+2) 18-26 2014/2015 5947 2382 3565
Magistriõpe (4+2) 18-26 2005/2006 2020 731 1289
Magistriõpe (4+2) 18-26 2006/2007 1159 418 741
Magistriõpe (4+2) 18-26 2007/2008 467 177 290
Magistriõpe (4+2) 18-26 2008/2009 92 26 66
Magistriõpe (4+2) 18-26 2009/2010 10 1 9
Magistriõpe (4+2) 18-26 2010/2011 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2011/2012 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2012/2013 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2013/2014 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2014/2015 - - -
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2005/2006 14634 6065 8569
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2006/2007 15798 6759 9039
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2007/2008 16241 6762 9479
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2008/2009 16559 6945 9614
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2009/2010 16382 7169 9213
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2010/2011 15909 7114 8795
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2011/2012 14826 6697 8129
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2012/2013 14180 6433 7747
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2013/2014 12138 5429 6709
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2014/2015 10395 4674 5721
Kokku 18-26 2005/2006 47334 19447 27887
Kokku 18-26 2006/2007 47912 19979 27933
Kokku 18-26 2007/2008 48283 19669 28614
Kokku 18-26 2008/2009 48884 19836 29048
Kokku 18-26 2009/2010 49603 20483 29120
Kokku 18-26 2010/2011 49050 20680 28370
Kokku 18-26 2011/2012 47018 20047 26971
Kokku 18-26 2012/2013 44352 19341 25011
Kokku 18-26 2013/2014 40197 17511 22686
Kokku 18-26 2014/2015 36068 15720 20348