Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Osalemine viimastel üleriigilistel valimistel: Osalemine viimastel üleriigilistel valimistel

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Mõned inimesed ei käi tänapäeval ühel või teisel põhjusel valimas. Kas Te osalesite viimastel Riigikogu valimistel?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, hääletamine

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Hääletamine Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012
On hääletanud 15-26 22.9 30.7 29.8 39.8
Ei ole hääletanud 15-26 58.8 45.1 34.4 36.6
Pole valimisõigust 15-26 18.3 24.2 35.7 23.6
Kokku 15-26 100 100 100 100