Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Poliitika arusaadavus: Poliitika arusaadavus

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui tihti tundub poliitika Teile nii keerulisena, et Te ei saa päriselt aru, mis toimub?"

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, poliitika arusaadavus

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Poliitika arusaadavus Vanus (ESS) 2006 2008
Mitte kunagi 15-26 8 5.2
Harva 15-26 22 20.3
Vahetevahel 15-26 43.2 47.1
Sageli 15-26 21.2 18.9
Väga sageli 15-26 5.7 8.6
Kokku 15-26 100 100