Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Huvi poliitika vastu: Huvi poliitika vastu

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui huvitatud Te olete poliitikast?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, huvi poliitika vastu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Huvi poliitika vastu Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012
Väga huvitatud 15-26 3.9 5.7 2.9 2.3
Üsna huvitatud 15-26 24 25.3 18.7 21.9
Vähe huvitatud 15-26 52.3 53.2 55.8 51.2
Ei ole huvitatud 15-26 19.7 15.8 22.6 24.5
Kokku 15-26 100 100 100 100