Haridus » Õppurite arv kõrghariduses: Õppurite (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppekeele lõikes

Kõrghariduse õppekavadel õppivate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppekeel

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppekeel Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Kokku 18-26 2005/2006 47334 19447 27887
Kokku 18-26 2006/2007 47912 19979 27933
Kokku 18-26 2007/2008 48283 19669 28614
Kokku 18-26 2008/2009 48884 19836 29048
Kokku 18-26 2009/2010 49603 20483 29120
Kokku 18-26 2010/2011 49050 20680 28370
Kokku 18-26 2011/2012 47018 20047 26971
Kokku 18-26 2012/2013 44352 19341 25011
Kokku 18-26 2013/2014 40197 17511 22686
Kokku 18-26 2014/2015 36068 15720 20348
Eesti 18-26 2005/2006 41094 16633 24461
Eesti 18-26 2006/2007 41523 16926 24597
Eesti 18-26 2007/2008 41667 16536 25131
Eesti 18-26 2008/2009 42253 16706 25547
Eesti 18-26 2009/2010 43628 17571 26057
Eesti 18-26 2010/2011 43686 17981 25705
Eesti 18-26 2011/2012 42234 17520 24714
Eesti 18-26 2012/2013 39771 16893 22878
Eesti 18-26 2013/2014 36747 15776 20971
Eesti 18-26 2014/2015 32417 13828 18589
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2005/2006 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2006/2007 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2007/2008 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2008/2009 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2009/2010 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2010/2011 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2011/2012 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2012/2013 - - -
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2013/2014 97 38 59
Eesti ja inglise keel (doktoriõpe) 18-26 2014/2015 172 59 113
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2005/2006 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2006/2007 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2007/2008 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2008/2009 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2009/2010 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2010/2011 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2011/2012 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2012/2013 - - -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2013/2014 1 1 -
Eesti ja vene keel (doktoriõpe) 18-26 2014/2015 2 1 1
Inglise 18-26 2005/2006 812 395 417
Inglise 18-26 2006/2007 789 411 378
Inglise 18-26 2007/2008 859 434 425
Inglise 18-26 2008/2009 890 445 445
Inglise 18-26 2009/2010 846 426 420
Inglise 18-26 2010/2011 985 501 484
Inglise 18-26 2011/2012 1241 652 589
Inglise 18-26 2012/2013 1657 869 788
Inglise 18-26 2013/2014 2101 1080 1021
Inglise 18-26 2014/2015 2583 1385 1198
Vene 18-26 2005/2006 5428 2419 3009
Vene 18-26 2006/2007 5600 2642 2958
Vene 18-26 2007/2008 5757 2699 3058
Vene 18-26 2008/2009 5741 2685 3056
Vene 18-26 2009/2010 5129 2486 2643
Vene 18-26 2010/2011 4379 2198 2181
Vene 18-26 2011/2012 3543 1875 1668
Vene 18-26 2012/2013 2924 1579 1345
Vene 18-26 2013/2014 1251 616 635
Vene 18-26 2014/2015 894 447 447