Haridus » Õppurite arv kõrghariduses: Õppurite (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppevormi lõikes

Kõrghariduse õppekavadel õppivate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppevorm

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppevorm Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Eksternõpe 18-26 2005/2006 - - -
Eksternõpe 18-26 2006/2007 - - -
Eksternõpe 18-26 2007/2008 - - -
Eksternõpe 18-26 2008/2009 - - -
Eksternõpe 18-26 2009/2010 - - -
Eksternõpe 18-26 2010/2011 - - -
Eksternõpe 18-26 2011/2012 - - -
Eksternõpe 18-26 2012/2013 - - -
Eksternõpe 18-26 2013/2014 - - -
Eksternõpe 18-26 2014/2015 - - -
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2005/2006 2518 1303 1215
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2006/2007 3113 1687 1426
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2007/2008 4163 2220 1943
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2008/2009 4848 2585 2263
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2009/2010 4694 2432 2262
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2010/2011 4556 2366 2190
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2011/2012 4730 2472 2258
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2012/2013 4896 2543 2353
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2013/2014 4344 2286 2058
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2014/2015 3518 1861 1657
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2005/2006 44816 18144 26672
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2006/2007 44799 18292 26507
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2007/2008 44120 17449 26671
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2008/2009 44036 17251 26785
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2009/2010 44909 18051 26858
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2010/2011 44494 18314 26180
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2011/2012 42288 17575 24713
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2012/2013 39456 16798 22658
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2013/2014 35853 15225 20628
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2014/2015 32550 13859 18691
Kokku 18-26 2005/2006 47334 19447 27887
Kokku 18-26 2006/2007 47912 19979 27933
Kokku 18-26 2007/2008 48283 19669 28614
Kokku 18-26 2008/2009 48884 19836 29048
Kokku 18-26 2009/2010 49603 20483 29120
Kokku 18-26 2010/2011 49050 20680 28370
Kokku 18-26 2011/2012 47018 20047 26971
Kokku 18-26 2012/2013 44352 19341 25011
Kokku 18-26 2013/2014 40197 17511 22686
Kokku 18-26 2014/2015 36068 15720 20348