Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Vabatahtlik tegevus: Vabatahtlikus tegevuses osalemine

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Viimase 12 kuu jooksul, kui tihti Te olete olnud seotud tööga vabatahtlike või heategevusorganisatsioonide juures?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, vabatahtlikus tegevuses osalemine

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Vanus (ESS) Vabatahtlikus tegevuses osalemine 2006 2012
15-26 Vähemalt kord nädalas 1.1 1.8
15-26 Vähemalt kord kuus 2.2 4.7
15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 3.6 3.4
15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 6.1 10.3
15-26 Harvemini 9.7 18.7
15-26 Mitte kunagi 77.3 61.1
15-26 Kokku 100 100