Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Vabatahtlik tegevus: Vabatahtlikus tegevuses osalemine soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Viimase 12 kuu jooksul, kui tihti Te olete olnud seotud tööga vabatahtlike või heategevusorganisatsioonide juures?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, vabatahtlikus tegevuses osalemine, sugu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Vanus (ESS) Vabatahtlikus tegevuses osalemine 2006 2012
Mehed ja naised 15-26 Vähemalt kord nädalas 1.1 1.8
Mehed ja naised 15-26 Vähemalt kord kuus 2.2 4.7
Mehed ja naised 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 3.6 3.4
Mehed ja naised 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 6.1 10.3
Mehed ja naised 15-26 Harvemini 9.7 18.7
Mehed ja naised 15-26 Mitte kunagi 77.3 61.1
Mehed ja naised 15-26 Kokku 100 100
Mees 15-26 Vähemalt kord nädalas 0 1
Mees 15-26 Vähemalt kord kuus 2.2 3.1
Mees 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 3.6 1.6
Mees 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 5 11.5
Mees 15-26 Harvemini 9.4 19.4
Mees 15-26 Mitte kunagi 79.9 63.4
Mees 15-26 Kokku 100 100
Naine 15-26 Vähemalt kord nädalas 2.2 2.6
Naine 15-26 Vähemalt kord kuus 2.2 6.3
Naine 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 3.6 5.3
Naine 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 7.2 9
Naine 15-26 Harvemini 10.1 18
Naine 15-26 Mitte kunagi 74.6 58.7
Naine 15-26 Kokku 100 100