Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Vabatahtlik tegevus: Vabatahtlikus tegevuses osalemine piirkondade lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Viimase 12 kuu jooksul, kui tihti Te olete olnud seotud tööga vabatahtlike või heategevusorganisatsioonide juures?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, vabatahtlikus tegevuses osalemine, piirkond

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Piirkond Vanus (ESS) Vabatahtlikus tegevuses osalemine 2006 2012
Kogu Eesti 15-26 Vähemalt kord nädalas 1.1 1.8
Kogu Eesti 15-26 Vähemalt kord kuus 2.2 4.7
Kogu Eesti 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 3.6 3.4
Kogu Eesti 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 6.1 10.3
Kogu Eesti 15-26 Harvemini 9.7 18.7
Kogu Eesti 15-26 Mitte kunagi 77.3 61.1
Kogu Eesti 15-26 Kokku 100 100
Põhja-Eesti 15-26 Vähemalt kord nädalas 0 1.5
Põhja-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuus 4.4 5.3
Põhja-Eesti 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 4.4 3.8
Põhja-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 7.8 9.1
Põhja-Eesti 15-26 Harvemini 5.6 19.7
Põhja-Eesti 15-26 Mitte kunagi 77.8 60.6
Põhja-Eesti 15-26 Kokku 100 100
Kesk-Eesti 15-26 Vähemalt kord nädalas 9.4 5.1
Kesk-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuus 3.1 7.7
Kesk-Eesti 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 12.5 0
Kesk-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 0 15.4
Kesk-Eesti 15-26 Harvemini 12.5 12.8
Kesk-Eesti 15-26 Mitte kunagi 62.5 59
Kesk-Eesti 15-26 Kokku 100 100
Kirde-Eesti 15-26 Vähemalt kord nädalas 0 2.1
Kirde-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuus 0 2.1
Kirde-Eesti 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 0 0
Kirde-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 6.8 10.6
Kirde-Eesti 15-26 Harvemini 9.1 8.5
Kirde-Eesti 15-26 Mitte kunagi 84.1 76.6
Kirde-Eesti 15-26 Kokku 100 100
Lääne-Eesti 15-26 Vähemalt kord nädalas 0 0
Lääne-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuus 0 4.7
Lääne-Eesti 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 2.3 4.7
Lääne-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 0 9.3
Lääne-Eesti 15-26 Harvemini 18.6 14
Lääne-Eesti 15-26 Mitte kunagi 79.1 67.4
Lääne-Eesti 15-26 Kokku 100 100
Lõuna-Eesti 15-26 Vähemalt kord nädalas 0 1.7
Lõuna-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuus 1.5 4.2
Lõuna-Eesti 15-26 Vähemalt kord kolme kuu jooksul 1.5 5
Lõuna-Eesti 15-26 Vähemalt kord kuue kuu jooksul 10.3 10.1
Lõuna-Eesti 15-26 Harvemini 8.8 25.2
Lõuna-Eesti 15-26 Mitte kunagi 77.9 53.8
Lõuna-Eesti 15-26 Kokku 100 100