Haridus » Eesti õpilaste PISA testi tulemused: Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade ja soo lõikes

Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade (loodusteadused, lugemine, matemaatika) ja saavutustasemete (kokku 7) lõikes.

PISA (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, milles osalevad umbes 15-aastased õpilased OECD liikmes- ja partnerriikidest. PISA uuring keskendub õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi, mis on esmatähtsad täisväärtuslikuks osalemiseks ühiskonna elus. Hinnata püütakse just seda, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja uutes olukordades rakendama.

Mõõtühik: PISA skoor

Esitamise lõiked: aasta, hindamisvaldkond, sugu

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, PISA andmebaas

Aasta
Sugu (poiss/tüdruk) Hindamisvaldkond 2006 2009 2012 2015
Poisid ja tüdrukud Lugemine 501 501 516 519
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 516 512 521 520
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 531 528 541 534
Poisid Lugemine 478 480 494 505
Poisid Matemaatika 504 516 523 522
Poisid Loodusteadused 530 527 540 545
Tüdrukud Lugemine 524 524 538 533
Tüdrukud Matemaatika 528 508 518 517
Tüdrukud Loodusteadused 533 528 543 542