Haridus » Eesti õpilaste PISA testi tulemused: Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade lõikes

Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade (loodusteadused, lugemine, matemaatika) ja saavutustasemete (kokku 7) lõikes.

PISA (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, milles osalevad umbes 15-aastased õpilased OECD liikmes- ja partnerriikidest. PISA uuring keskendub õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi, mis on esmatähtsad täisväärtuslikuks osalemiseks ühiskonna elus. Hinnata püütakse just seda, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja uutes olukordades rakendama.

Mõõtühik: PISA skoor

Esitamise lõiked: aasta, hindamisvaldkond

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, PISA andmebaas

Aasta
Hindamisvaldkond 2006 2009 2012
Lugemine 501 501 516
Matemaatika 516 512 521
Loodusteadused 531 528 541