Haridus » Eesti õpilaste PISA testi tulemused: Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade ja õppekeele lõikes

Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade (loodusteadused, lugemine, matemaatika) ja saavutustasemete (kokku 7) lõikes.

PISA (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, milles osalevad umbes 15-aastased õpilased OECD liikmes- ja partnerriikidest. PISA uuring keskendub õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi, mis on esmatähtsad täisväärtuslikuks osalemiseks ühiskonna elus. Hinnata püütakse just seda, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja uutes olukordades rakendama.

Mõõtühik: PISA skoor

Esitamise lõiked: aasta, hindamisvaldkond, õppekeel

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, PISA andmebaas

Aasta
Õppekeel Hindamisvaldkond 2006 2009 2012 2015
Kokku Lugemine 501 501 516 519
Kokku Matemaatika 516 512 521 520
Kokku Loodusteadused 531 528 541 534
Eesti Lugemine 516 507 524 527
Eesti Matemaatika 523 521 529 526
Eesti Loodusteadused 541 535 549 544
Vene Lugemine 450 476 488 494
Vene Matemaatika 487 483 498 497
Vene Loodusteadused 498 498 514 500