Haridus » Eesti õpilaste PISA testi tulemused: Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade ja saavutustasemete lõikes

PISA Eesti õpilaste tulemused hindamisvaldkondade (loodusteadused, lugemine, matemaatika) ja saavutustasemete (kokku 7) lõikes.

PISA (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, milles osalevad umbes 15-aastased õpilased OECD liikmes- ja partnerriikidest. PISA uuring keskendub õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi, mis on esmatähtsad täisväärtuslikuks osalemiseks ühiskonna elus. Hinnata püütakse just seda, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja uutes olukordades rakendama.

Mõõtühik: PISA skoor

Esitamise lõiked: aasta, hindamisvaldkond, saavutustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, PISA andmebaas

Aasta
Hindamisvaldkond Saavutustase 2006 2009 2012 2015
Lugemine Alla 1. taseme - - - -
Lugemine 1. tase - - - -
Lugemine 2. tase 24,5 25,6 22,7 21,6
Lugemine 3. tase 33,9 33,8 35 31,4
Lugemine 4. tase 21,9 21,2 24,9 25,4
Lugemine 5. tase 6 5,4 7,5 9,7
Lugemine 6. tase - 0,6 0,9 1,4
Lugemine Alla 1.b taseme - - 0,2 0
Lugemine 1. b tase 3,4 2,7 1,3 2,1
Lugemine 1. a tase 10,3 10,6 7,7 8,4
Matemaatika Alla 1. taseme 2,7 3 2 2,2
Matemaatika 1. tase 9,4 9,6 8,6 9
Matemaatika 2. tase 21,9 22,7 22 21,5
Matemaatika 3. tase 30,2 29,9 29,4 28,9
Matemaatika 4. tase 23,3 22,7 23,4 24,2
Matemaatika 5. tase 10 9,8 11 11,3
Matemaatika 6. tase 2,6 2,2 3,6 2,9
Matemaatika Alla 1.b taseme - - - -
Matemaatika 1. b tase - - - -
Matemaatika 1. a tase - - - -
Loodusteadused Alla 1. taseme 1 1,3 0,5 -
Loodusteadused 1. tase 6,7 7 4,5 -
Loodusteadused 2. tase 21 21,3 19 19,8
Loodusteadused 3. tase 33,7 34,3 34,5 30,9
Loodusteadused 4. tase 26,2 25,7 28,7 25,1
Loodusteadused 5. tase 10,1 9 11,1 13,5
Loodusteadused 6. tase 1,4 1,4 1,7 1,9
Loodusteadused Alla 1.b taseme - - - 0
Loodusteadused 1. b tase - - - 1,3
Loodusteadused 1. a tase - - - 7,5