Õigus ja turvalisus : Kriminaalhoolduse all viibivad süüdimõistetud

Kriminaalhoolduse all viibivad 14–17- ja 18–24-aastased süüdimõistetud ning osakaal kõigist kriminaalhooldusalustest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Näitaja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14-17 Arv 296 346 348 260 163 234 203 168 84 116
14-17 Osakaal 3,7 4,1 4,1 3,4 2,3 3,5 3,3 2,8 1,54 3
18-24 Arv 2319 2429 2497 2122 1847 1508 1211 1137 834 673
18-24 Osakaal 26,8 29 29,4 28 25,6 22,3 19,7 19,1 15,4 16