Õigus ja turvalisus : Vanglas viibivad 18–26-aastased

Vanglas viibivad 18–26-aastased kinnipeetavad, süüdimõistetud ja vahistatud ning osakaal kõikidest kinnipeetavatest, süüdimõistetutest ja vahistatutest aasta lõppu seisuga.

Märkus: Kinnipeetavate arv sisaldab süüdimõistetute arvu ja vahistatute arvu (kinnipeetavad=vahistatud+süüdimõistetud)

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, kurjategija

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Näitaja Kurjategija (õigus) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arv Kinnipeetavad 812 805 779 799 742 689 673 587 451 460
Arv Süüdimõistetud - - 602 623 576 518 511 451 322 367
Arv Vahistatud - - 177 176 166 171 162 136 129 93
Osakaal Kinnipeetavad 17,9 17,2 16,5 19,9 21,8 20,4 21,5 19,4 16 17
Osakaal Süüdimõistetud - - 22,1 19,8 21,9 20,4 21 18,6 15 16
Osakaal Vahistatud - - 21,2 23,7 21,5 20,6 23,7 19,9 18 17