Õigus ja turvalisus : Vanglas viibivad alaealised

Vanglas viibivad alaealised kinnipeetavad, süüdimõistetud ja vahistatud ning nende osakaal kõikidest kinnipeetavatest, süüdimõistetutest ja vahistatutest aasta lõppu seisuga.

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Märkus: Kinnipeetavate arv sisaldab süüdimõistetute arvu ja vahistatute arvu (kinnipeetavad=vahistatud+süüdimõistetud)

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, kurjategija

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Näitaja Kurjategija (õigus) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arv Kinnipeetavad 90 89 72 52 34 43 53 36 33 33 24 29
Arv Süüdimõistetud 37 41 31 33 19 23 24 16 22 20 11 16
Arv Vahistatud 53 48 41 19 15 20 29 20 11 13 13 13
Osakaal Kinnipeetavad 2 2,1 2,1 1,4 1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 0,9 1
Osakaal Süüdimõistetud 1,1 1,3 1,2 1,2 0,7 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,5 0,7
Osakaal Vahistatud 5,2 4,6 4,5 1,9 1,8 2,7 3,8 2,7 1,6 1,8 1,6 2