Õigus ja turvalisus » Kuritegudes kannatanud alaealised: Kuritegudes kannatanud alaealised

Kuritegude ohvriks langenud alaealised 16–17-aastased isikud.

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent, arv 10000 samaealise elaniku kohta

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, kuriteoohvrid

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Näitaja Kuriteoohvrid 2009
10000 samaealise elaniku kohta Kokku 10000
10000 samaealise elaniku kohta Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 3227,2
10000 samaealise elaniku kohta Varavastaste kuritegude ohvrid 2746,4
10000 samaealise elaniku kohta Isikuvastaste kuritegude ohvrid 1055,6
10000 samaealise elaniku kohta Vägivalla kuritegude ohvrid 1131,7
10000 samaealise elaniku kohta Tarbijapettuste ohvrid 1607,2
Absoluutarv Kokku 33506
Absoluutarv Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 10813
Absoluutarv Varavastaste kuritegude ohvrid 9202
Absoluutarv Isikuvastaste kuritegude ohvrid 3537
Absoluutarv Vägivalla kuritegude ohvrid 3792
Absoluutarv Tarbijapettuste ohvrid 5385