Demograafia » Noorte seisund ühiskonnas: Noorte seisund ühiskonnas

15–26-aastaste isikute arv seisundi (hõivatud, töötu, õppiv jms) järgi ühiskonnas.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, seisund

Hõivatud - tööga hõivatud (töötab või ajutiselt ei tööta).
Töötud - ilma tööta, valmis töö leidmisel kohe tööd alustama, otsib aktiivselt tööd.
Mitteaktiivsed - ilma tööta, ei otsi tööd, nt koduperenaised, mittetöötavad õppurid, puudega inimesed, lapsehoolduspuhkusel viibivad emad jne.

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu uuring (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Seisund Vanusgrupp (seisund) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hõivatud 15-26 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500
Hõivatud ja õpib 15-26 24300 20800 24500 25300 23900 20600 23000 26400 24000 21200
Hõivatud ja ei õpi 15-26 67400 71000 70300 73200 55300 51100 59900 55700 52100 55300
Töötu 15-26 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400
Töötu ja õpib 15-26 2300 2800 1800 2700 4300 6200 4900 3600 2900 2500
Töötu ja ei õpi 15-26 11100 7500 7500 8100 21000 21800 14200 13700 11500 9800
Mitteaktiivne 15-26 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300
Mitteaktiivne ja õpib 15-26 117500 116800 110100 104400 103000 104300 96500 88800 86100 79800
Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 20000 18300 18800 18200 18800 15000 14800 17600 16000 17500
Kokku 15-26 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200