Tööturg » Töötavate noorte töötasu: Töötavate noorte (alla 25 a.) töötasu soo ja piirkondade lõikes

Alla 25-aastase palgatöötaja kuukeskmine brutotulu.

Palgatöötaja brutotulu – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale; stipendium, toetus ja pension, mida makstakse töö- või teenistussuhte puhul; seaduse või muu õigusakti alusel töö eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist (v.a töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel makstav hüvitis). (vormi TSD lisas 1 tähistatud koodiga 01)

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu – palgatöötaja keskmine brutotulu kuus jagatud tulu saajate kuukeskmise arvuga.

Mõõtühik: Eesti kroon, euro

Esitamise lõiked: aasta, valuuta, vanusgrupp, sugu, piirkond

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Piirkond Vanusgrupp (tasu) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mehed ja naised Kogu Eesti Alla 25 Euro 367,7 437,5 531,4 595 547,9 519,6 535,7 569,3 607,3 636,2 677,8
Mehed ja naised Kogu Eesti Alla 25 Eesti kroon 5754 6845 8314 9309 8572 8129,4412 - - - - -
Mehed ja naised Põhja-Eesti Alla 25 Euro 393 459,9 556,1 624,7 575,5 538,1 548,4 585,2 622,6 644,2 679,6
Mehed ja naised Põhja-Eesti Alla 25 Eesti kroon 6149 7196 8701 9774 9005 8419,13423 - - - - -
Mehed ja naised Kesk-Eesti Alla 25 Euro 370,3 447,6 550,2 614,1 558 530 550,3 583,7 626,7 659,8 713,6
Mehed ja naised Kesk-Eesti Alla 25 Eesti kroon 5794 7003 8609 9609 8731 8292,32808 - - - - -
Mehed ja naised Kirde-Eesti Alla 25 Euro 293,5 362,4 461,3 544,3 522,6 512,6 529,4 563 587,2 624,9 662,2
Mehed ja naised Kirde-Eesti Alla 25 Eesti kroon 4592 5670 7217 8516 8177 8020,65352 - - - - -
Mehed ja naised Lääne-Eesti Alla 25 Euro 359,1 440,7 529,6 581,9 537,4 513,5 533,7 562,6 602,8 633,8 675,2
Mehed ja naised Lääne-Eesti Alla 25 Eesti kroon 5618 6895 8286 9104 8408 8034,39541 - - - - -
Mehed ja naised Lõuna-Eesti Alla 25 Euro 354,1 423,7 512,2 566,2 511,9 490,2 510,8 541,9 583 617,3 663,2
Mehed ja naised Lõuna-Eesti Alla 25 Eesti kroon 5540 6630 8014 8859 8009 7670,64773 - - - - -
Mees Kogu Eesti Alla 25 Euro 410,1 499 610,5 679 613,6 578 600,8 644,8 690,6 722,9 762,6
Mees Kogu Eesti Alla 25 Eesti kroon 6417 7807 9552 10624 9601 9043,69685 - - - - -
Mees Põhja-Eesti Alla 25 Euro 440,9 526,6 642,8 715,8 648,2 597,2 609 660,4 705,4 726 759,2
Mees Põhja-Eesti Alla 25 Eesti kroon 6899 8239 10058 11200 10142 9344,45993 - - - - -
Mees Kesk-Eesti Alla 25 Euro 418,1 514,6 632,7 696,2 621,3 593,8 627,5 663,8 713,9 751,6 803,6
Mees Kesk-Eesti Alla 25 Eesti kroon 6542 8051 9899 10893 9721 9290,39873 - - - - -
Mees Kirde-Eesti Alla 25 Euro 319 400,2 515,9 610 576,5 561,2 588,2 632,1 662 717,7 750,2
Mees Kirde-Eesti Alla 25 Eesti kroon 4992 6262 8072 9545 9021 8781,36472 - - - - -
Mees Lääne-Eesti Alla 25 Euro 406,9 516 613,6 666,7 599,3 577,6 606,4 639,3 685,2 722,6 755
Mees Lääne-Eesti Alla 25 Eesti kroon 6366 8073 9600 10431 9377 9037,58778 - - - - -
Mees Lõuna-Eesti Alla 25 Euro 396,6 484,4 593,5 653,7 578,6 547,9 577 619,5 670,3 707,6 755,4
Mees Lõuna-Eesti Alla 25 Eesti kroon 6206 7579 9286 10228 9053 8572,79443 - - - - -
Naine Kogu Eesti Alla 25 Euro 318,3 367,6 444,5 507,2 483,3 459,3 466,4 491 522,8 550,9 595,5
Naine Kogu Eesti Alla 25 Eesti kroon 4981 5751 6955 7936 7562 7186,477 - - - - -
Naine Põhja-Eesti Alla 25 Euro 344,3 392,2 469,6 536,8 508,9 482,4 490,6 514,8 546,8 573,6 611,4
Naine Põhja-Eesti Alla 25 Eesti kroon 5387 6137 7348 8399 7962 7548,31519 - - - - -
Naine Kesk-Eesti Alla 25 Euro 307 364,7 456,2 523,2 491,2 456,9 456,5 489,8 525,7 554,4 614,6
Naine Kesk-Eesti Alla 25 Eesti kroon 4804 5707 7138 8186 7685 7149,21152 - - - - -
Naine Kirde-Eesti Alla 25 Euro 250,8 303,7 381,5 454,3 454,2 446,3 440,8 465,4 485,9 485,9 549,1
Naine Kirde-Eesti Alla 25 Eesti kroon 3924 4752 5969 7108 7107 6982,69301 - - - - -
Naine Lääne-Eesti Alla 25 Euro 302,2 355,6 439,4 497,9 482 451,6 460,1 487,4 523 546,1 595,6
Naine Lääne-Eesti Alla 25 Eesti kroon 4728 5564 6875 7791 7542 7066,47573 - - - - -
Naine Lõuna-Eesti Alla 25 Euro 302,7 352,6 421 474 445 428,6 438,5 459,1 493,4 524,7 569,3
Naine Lõuna-Eesti Alla 25 Eesti kroon 4736 5517 6587 7417 6963 6705,936 - - - - -