Haridus » Eesti õpilaste PISA testi tulemused: Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade, saavutustasemete ja soo lõikes

Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade (loodusteadused, lugemine, matemaatika) ja saavutustasemete (kokku 7) lõikes.

PISA (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, milles osalevad umbes 15-aastased õpilased OECD liikmes- ja partnerriikidest. PISA uuring keskendub õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi, mis on esmatähtsad täisväärtuslikuks osalemiseks ühiskonna elus. Hinnata püütakse just seda, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja uutes olukordades rakendama.

Mõõtühik: PISA skoor

Esitamise lõiked: aasta, hindamisvaldkond, sugu, saavutustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, PISA andmebaas

Aasta
Sugu (poiss/tüdruk) Hindamisvaldkond Saavutustase 2006 2009 2012
Poisid ja tüdrukud Lugemine Alla 1. taseme - - -
Poisid ja tüdrukud Lugemine 1. tase - - -
Poisid ja tüdrukud Lugemine 2. tase 24,5 25,6 22,7
Poisid ja tüdrukud Lugemine 3. tase 33,9 33,8 35
Poisid ja tüdrukud Lugemine 4. tase 21,9 21,2 24,9
Poisid ja tüdrukud Lugemine 5. tase 6 5,4 7,5
Poisid ja tüdrukud Lugemine 6. tase - 0,6 0,9
Poisid ja tüdrukud Lugemine Alla 1.b taseme - - 0,2
Poisid ja tüdrukud Lugemine 1. b tase 3,4 2,7 1,3
Poisid ja tüdrukud Lugemine 1. a tase 10,3 10,6 7,7
Poisid ja tüdrukud Matemaatika Alla 1. taseme 2,7 3 2
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 1. tase 9,4 9,6 8,6
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 2. tase 21,9 22,7 22
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 3. tase 30,2 29,9 29,4
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 4. tase 23,3 22,7 23,4
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 5. tase 10 9,8 11
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 6. tase 2,6 2,2 3,6
Poisid ja tüdrukud Matemaatika Alla 1.b taseme - - -
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 1. b tase - - -
Poisid ja tüdrukud Matemaatika 1. a tase - - -
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused Alla 1. taseme 1 1,3 0,5
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 1. tase 6,7 7 4,5
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 2. tase 21 21,3 19
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 3. tase 33,7 34,3 34,5
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 4. tase 26,2 25,7 28,7
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 5. tase 10,1 9 11,1
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 6. tase 1,4 1,4 1,7
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused Alla 1.b taseme - - -
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 1. b tase - - -
Poisid ja tüdrukud Loodusteadused 1. a tase - - -
Poisid Lugemine Alla 1. taseme - - -
Poisid Lugemine 1. tase - - -
Poisid Lugemine 2. tase 27,7 30,3 28,4
Poisid Lugemine 3. tase 32,9 32 33,6
Poisid Lugemine 4. tase 16,4 15,4 19
Poisid Lugemine 5. tase 3 3,1 4,4
Poisid Lugemine 6. tase - 0,2 0,4
Poisid Lugemine Alla 1.b taseme - - 0,3
Poisid Lugemine 1. b tase 5,5 4,3 2,3
Poisid Lugemine 1. a tase 14,4 14,6 11,6
Poisid Matemaatika Alla 1. taseme 2,1 2,7 2
Poisid Matemaatika 1. tase 9,2 9,2 8,7
Poisid Matemaatika 2. tase 22,3 21,6 21,5
Poisid Matemaatika 3. tase 31,7 29,6 28,5
Poisid Matemaatika 4. tase 23,6 23,5 23,1
Poisid Matemaatika 5. tase 9,1 11 12,1
Poisid Matemaatika 6. tase 2 2,4 4,1
Poisid Matemaatika Alla 1.b taseme - - -
Poisid Matemaatika 1. b tase - - -
Poisid Matemaatika 1. a tase - - -
Poisid Loodusteadused Alla 1. taseme 1,2 1,4 0,7
Poisid Loodusteadused 1. tase 7,4 7,2 5,3
Poisid Loodusteadused 2. tase 21 21,8 19,2
Poisid Loodusteadused 3. tase 33,2 33 33,2
Poisid Loodusteadused 4. tase 25,4 26 28,3
Poisid Loodusteadused 5. tase 10,2 9,3 11,4
Poisid Loodusteadused 6. tase 1,6 1,4 1,9
Poisid Loodusteadused Alla 1.b taseme - - -
Poisid Loodusteadused 1. b tase - - -
Poisid Loodusteadused 1. a tase - - -
Tüdrukud Lugemine Alla 1. taseme - - -
Tüdrukud Lugemine 1. tase - - -
Tüdrukud Lugemine 2. tase 21,1 20,6 17,1
Tüdrukud Lugemine 3. tase 35 35,6 36,4
Tüdrukud Lugemine 4. tase 27,8 27,5 30,6
Tüdrukud Lugemine 5. tase 9,2 7,8 10,5
Tüdrukud Lugemine 6. tase - 1,1 1,3
Tüdrukud Lugemine Alla 1.b taseme - - 0
Tüdrukud Lugemine 1. b tase 1,1 1 0,4
Tüdrukud Lugemine 1. a tase 5,9 6,3 3,8
Tüdrukud Matemaatika Alla 1. taseme 0,7 3,4 2
Tüdrukud Matemaatika 1. tase 6 10,1 8,5
Tüdrukud Matemaatika 2. tase 21 23,9 22,5
Tüdrukud Matemaatika 3. tase 34,2 30,3 30,3
Tüdrukud Matemaatika 4. tase 27 21,8 23,8
Tüdrukud Matemaatika 5. tase 10 8,6 9,9
Tüdrukud Matemaatika 6. tase 1,2 2 3,1
Tüdrukud Matemaatika Alla 1.b taseme - - -
Tüdrukud Matemaatika 1. b tase - - -
Tüdrukud Matemaatika 1. a tase - - -
Tüdrukud Loodusteadused Alla 1. taseme 0,7 1,2 0,4
Tüdrukud Loodusteadused 1. tase 6 6,9 3,8
Tüdrukud Loodusteadused 2. tase 21 20,8 18,7
Tüdrukud Loodusteadused 3. tase 34,2 35,7 35,7
Tüdrukud Loodusteadused 4. tase 27 25,4 29,2
Tüdrukud Loodusteadused 5. tase 10 8,5 10,8
Tüdrukud Loodusteadused 6. tase 1,2 1,5 1,5
Tüdrukud Loodusteadused Alla 1.b taseme - - -
Tüdrukud Loodusteadused 1. b tase - - -
Tüdrukud Loodusteadused 1. a tase - - -