Haridus » Eesti õpilaste PISA testi tulemused: Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade, saavutustasemete ja õppekeele lõikes

Eesti õpilaste PISA testi tulemused hindamisvaldkondade (loodusteadused, lugemine, matemaatika) ja saavutustasemete (kokku 7) lõikes.

PISA (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, milles osalevad umbes 15-aastased õpilased OECD liikmes- ja partnerriikidest. PISA uuring keskendub õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi, mis on esmatähtsad täisväärtuslikuks osalemiseks ühiskonna elus. Hinnata püütakse just seda, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja uutes olukordades rakendama.

Mõõtühik: PISA skoor

Esitamise lõiked: aasta, hindamisvaldkond, saavutustase, õppekeel

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, PISA andmebaas

Aasta
Õppekeel Hindamisvaldkond Saavutustase 2006 2009 2012
Kokku Lugemine Alla 1. taseme - - -
Kokku Lugemine 1. tase - - -
Kokku Lugemine 2. tase 24,5 25,6 22,7
Kokku Lugemine 3. tase 33,9 33,8 35
Kokku Lugemine 4. tase 21,9 21,2 24,9
Kokku Lugemine 5. tase 6 5,4 7,5
Kokku Lugemine 6. tase - 0,6 0,9
Kokku Lugemine Alla 1.b taseme - - 0,2
Kokku Lugemine 1. b tase 3,4 2,7 1,3
Kokku Lugemine 1. a tase 10,3 10,6 7,7
Kokku Matemaatika Alla 1. taseme 2,7 3 2
Kokku Matemaatika 1. tase 9,4 9,6 8,6
Kokku Matemaatika 2. tase 21,9 22,7 22
Kokku Matemaatika 3. tase 30,2 29,9 29,4
Kokku Matemaatika 4. tase 23,3 22,7 23,4
Kokku Matemaatika 5. tase 10 9,8 11
Kokku Matemaatika 6. tase 2,6 2,2 3,6
Kokku Matemaatika Alla 1.b taseme - - -
Kokku Matemaatika 1. b tase - - -
Kokku Matemaatika 1. a tase - - -
Kokku Loodusteadused Alla 1. taseme 1 1,3 0,5
Kokku Loodusteadused 1. tase 6,7 7 4,5
Kokku Loodusteadused 2. tase 21 21,3 19
Kokku Loodusteadused 3. tase 33,7 34,3 34,5
Kokku Loodusteadused 4. tase 26,2 25,7 28,7
Kokku Loodusteadused 5. tase 10,1 9 11,1
Kokku Loodusteadused 6. tase 1,4 1,4 1,7
Kokku Loodusteadused Alla 1.b taseme - - -
Kokku Loodusteadused 1. b tase - - -
Kokku Loodusteadused 1. a tase - - -
Eesti Lugemine Alla 1. taseme - - -
Eesti Lugemine 1. tase - - -
Eesti Lugemine 2. tase 21,8 24,7 21
Eesti Lugemine 3. tase 35,8 33,9 34,3
Eesti Lugemine 4. tase 25,7 22,7 27,2
Eesti Lugemine 5. tase 7,5 6,2 8,7
Eesti Lugemine 6. tase - 0,7 1
Eesti Lugemine Alla 1.b taseme - - -
Eesti Lugemine 1. b tase 2 2,2 1,1
Eesti Lugemine 1. a tase 7,2 9,6 6,5
Eesti Matemaatika Alla 1. taseme 1,8 2,2 1,5
Eesti Matemaatika 1. tase 8,1 8,4 7,2
Eesti Matemaatika 2. tase 20,1 21,5 20,9
Eesti Matemaatika 3. tase 30,5 30,1 29,4
Eesti Matemaatika 4. tase 25,2 24,2 24,8
Eesti Matemaatika 5. tase 11,1 11 12,1
Eesti Matemaatika 6. tase 3,1 2,6 4,1
Eesti Matemaatika Alla 1.b taseme - - -
Eesti Matemaatika 1. b tase - - -
Eesti Matemaatika 1. a tase - - -
Eesti Loodusteadused Alla 1. taseme 0,6 0,8 0,4
Eesti Loodusteadused 1. tase 5 6,1 3,6
Eesti Loodusteadused 2. tase 18,6 19,9 17
Eesti Loodusteadused 3. tase 33,9 34,1 34,2
Eesti Loodusteadused 4. tase 28,6 27,5 30,3
Eesti Loodusteadused 5. tase 11,5 10 12,5
Eesti Loodusteadused 6. tase 1,7 1,7 2
Eesti Loodusteadused Alla 1.b taseme - - -
Eesti Loodusteadused 1. b tase - - -
Eesti Loodusteadused 1. a tase - - -
Vene Lugemine Alla 1. taseme - - -
Vene Lugemine 1. tase - - -
Vene Lugemine 2. tase 33,7 29,6 29,1
Vene Lugemine 3. tase 27,4 33,1 -
Vene Lugemine 4. tase 9,1 15,1 -
Vene Lugemine 5. tase 0,8 2 -
Vene Lugemine 6. tase - 0,2 -
Vene Lugemine Alla 1.b taseme - - -
Vene Lugemine 1. b tase 8,1 5 2,7
Vene Lugemine 1. a tase 20,9 15 12
Vene Matemaatika Alla 1. taseme 5,8 6,4 3,7
Vene Matemaatika 1. tase 13,7 14,6 13,9
Vene Matemaatika 2. tase 28,1 28 26,2
Vene Matemaatika 3. tase 29 29,3 29,6
Vene Matemaatika 4. tase 16,7 16,2 18,2
Vene Matemaatika 5. tase 5,9 5 6,8
Vene Matemaatika 6. tase 0,8 0,6 1,7
Vene Matemaatika Alla 1.b taseme - - -
Vene Matemaatika 1. b tase - - -
Vene Matemaatika 1. a tase - - -
Vene Loodusteadused Alla 1. taseme 2,1 3,4 1,3
Vene Loodusteadused 1. tase 12,6 11,2 7,9
Vene Loodusteadused 2. tase 29,2 27,2 26,5
Vene Loodusteadused 3. tase 32,9 35,2 35,3
Vene Loodusteadused 4. tase 17,6 18,1 22,8
Vene Loodusteadused 5. tase 5,1 4,5 5,5
Vene Loodusteadused 6. tase 0,4 0,4 0,7
Vene Loodusteadused Alla 1.b taseme - - -
Vene Loodusteadused 1. b tase - - -
Vene Loodusteadused 1. a tase - - -