Tööturg » Töötavate noorte töötasu: Töötavate noorte (alla 25 a.) töötasu soo ja maakondade lõikes

Alla 25-aastase palgatöötaja kuukeskmine brutotulu.

Palgatöötaja brutotulu – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale; stipendium, toetus ja pension, mida makstakse töö- või teenistussuhte puhul; seaduse või muu õigusakti alusel töö eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist (v.a töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel makstav hüvitis). (vormi TSD lisas 1 tähistatud koodiga 01)

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu – palgatöötaja keskmine brutotulu kuus jagatud tulu saajate kuukeskmise arvuga.

Mõõtühik: Eesti kroon, euro

Esitamise lõiked: aasta, valuuta, vanusgrupp, sugu, maakond

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Maakond Sugu Vanusgrupp (tasu) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Harju maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 393 459,9 556,1 624,7 575,5 538,1 548,4 585,2 622,6 644,2 679,6
Harju maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 6149 7196 8701 9774 9005 8419,1 - - - - -
Harju maakond Mees Alla 25 Euro 440,9 526,6 642,8 715,8 648,2 597,2 609 660,4 705,4 726 759,2
Harju maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6899 8239 10058 11200 10142 9344,5 - - - - -
Harju maakond Naine Alla 25 Euro 344,3 392,2 469,6 536,8 508,9 482,4 490,6 514,8 546,8 573,6 611,4
Harju maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 5387 6137 7348 8399 7962 7548,3 - - - - -
Hiiu maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 359,2 450,1 535,6 603,6 569,3 536 559,7 583 615,1 664,5 709,8
Hiiu maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5620 7043 8381 9444 8908 8387,3 - - - - -
Hiiu maakond Mees Alla 25 Euro 411,3 537,9 614,4 684,9 618,7 598,2 623,3 649,9 677 742,7 784,6
Hiiu maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6435 8417 9613 10717 9681 9359,2 - - - - -
Hiiu maakond Naine Alla 25 Euro 295,2 353,1 450,5 516,3 519,5 476,7 497 521,1 559 595,9 636,5
Hiiu maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4619 5525 7049 8079 8128 7459,3 - - - - -
Ida-Viru maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 293,5 362,4 461,3 544,3 522,6 512,6 529,4 563 587,2 624,9 662,2
Ida-Viru maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 4592 5670 7217 8516 8177 8020,7 - - - - -
Ida-Viru maakond Mees Alla 25 Euro 319 400,2 515,9 610 576,5 561,2 588,2 632,1 662 717,7 750,2
Ida-Viru maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 4992 6262 8072 9545 9021 8781,4 - - - - -
Ida-Viru maakond Naine Alla 25 Euro 250,8 303,7 381,5 454,3 454,2 446,3 440,8 465,4 485,9 500,7 549,1
Ida-Viru maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 3924 4752 5969 7108 7107 6982,7 - - - - -
Järva maakond* Mehed ja naised Alla 25 Euro 373,1 455,7 555,6 610,5 540,1 521,3 540,8 575,9 628,9 669,9 709,4
Järva maakond* Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5838 7130 8694 9552 8451 8157,2 - - - - -
Järva maakond* Mees Alla 25 Euro 420,6 528,1 648,1 699,5 601,2 583,1 615,8 654,6 715,1 758 793,4
Järva maakond* Mees Alla 25 Eesti kroon 6581 8263 10141 10945 9406 9123,9 - - - - -
Järva maakond* Naine Alla 25 Euro 307,2 359,4 444,2 509,1 471,4 442,5 441,5 474,4 520,4 556,5 608,2
Järva maakond* Naine Alla 25 Eesti kroon 4806 5624 6951 7965 7376 6923,6 - - - - -
Jõgeva maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 349,5 435,7 529,6 580,3 513,5 486 513,7 550,7 598,5 648,4 690,8
Jõgeva maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5469 6817 8286 9079 8034 7604,1 - - - - -
Jõgeva maakond Mees Alla 25 Euro 390,1 502,3 628,6 680,3 586,4 555,3 573,7 616,6 675,6 734,2 784,6
Jõgeva maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6104 7859 9835 10645 9175 8689,3 - - - - -
Jõgeva maakond Naine Alla 25 Euro 286,3 342,8 401,9 464,3 436,5 408,8 446,2 478,1 511,4 553,6 583,6
Jõgeva maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4480 5364 6288 7265 6830 6396,4 - - - - -
Lääne maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 365,1 437 536,3 596,3 557,6 526,1 536,2 566,5 609,5 641,5 683
Lääne maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5713 6838 8392 9330 8724 8231,9 - - - - -
Lääne maakond Mees Alla 25 Euro 416,2 505 618,2 679,1 604,3 580 590,2 622,8 690,4 714,6 759,3
Lääne maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6512 7901 9673 10626 9455 9075 - - - - -
Lääne maakond Naine Alla 25 Euro 305 362,3 450,4 512,6 516 474,1 482,6 508,7 530,5 560,8 593,1
Lääne maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4772 5668 7047 8020 8073 7417,6 - - - - -
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised Alla 25 Euro 361,3 433,7 534,4 599,4 547,9 529,9 549,9 576,6 608,5 642 710,4
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5653 6786 8362 9379 8573 8290,7 - - - - -
Lääne-Viru maakond* Mees Alla 25 Euro 406,7 494,2 606,3 673,1 605,2 592,8 626,5 652,8 689,5 731,3 802,1
Lääne-Viru maakond* Mees Alla 25 Eesti kroon 6364 7733 9486 10532 9469 9275,7 - - - - -
Lääne-Viru maakond* Naine Alla 25 Euro 301,4 360 452,2 518,6 488,6 461,2 458,8 490,5 518 544,8 614,4
Lääne-Viru maakond* Naine Alla 25 Eesti kroon 4716 5632 7076 8114 7645 7215,9 - - - - -
Pärnu maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 351,1 427,1 520,6 575,6 529,6 508,9 530,6 559,5 591,1 618,1 665,7
Pärnu maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5494 6682 8145 9006 8286 7963,3 - - - - -
Pärnu maakond Mees Alla 25 Euro 395,5 490,1 599,7 664,6 603,9 576,8 607,4 637,8 670,9 713,5 741,2
Pärnu maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6189 7668 9383 10398 9449 9024,7 - - - - -
Pärnu maakond Naine Alla 25 Euro 298 355,4 433,4 488 463,4 444,8 452,9 481,5 512,6 522,3 590,8
Pärnu maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4662 5561 6782 7636 7250 6959,4 - - - - -
Põlva maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 330,5 409,2 506,6 563,4 511,7 490,4 502,4 543,8 603,9 630,3 668,3
Põlva maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5171 6402 7927 8816 8006 7673,1 - - - - -
Põlva maakond Mees Alla 25 Euro 369,3 460,1 581 647,6 575,4 541,6 560,6 613,4 696,6 739,3 769,7
Põlva maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 5779 7199 9091 10132 9003 8474 - - - - -
Põlva maakond Naine Alla 25 Euro 274,4 342,2 418,3 468,7 442,4 431,8 435,9 465,1 494,6 501,2 559
Põlva maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4293 5355 6545 7333 6922 6755,8 - - - - -
Rapla maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 381,8 462,9 570,1 641,4 592,7 538,7 560,5 602,4 653,7 679,1 722,2
Rapla maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5974 7243 8920 10036 9273 8428,2 - - - - -
Rapla maakond Mees Alla 25 Euro 434 534,7 660,1 729,9 669,4 606,5 641,6 691,1 751 777,3 815,6
Rapla maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6791 8366 10328 11420 10474 9489,2 - - - - -
Rapla maakond Naine Alla 25 Euro 315,9 378,3 473,6 544,5 514,1 462,8 466,5 502,4 542,7 568,2 620,2
Rapla maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4943 5919 7411 8519 8044 7241 - - - - -
Saare maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 373,3 471,6 543,2 579,6 531,2 507,6 531,1 560,6 619,8 656,2 682,9
Saare maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5841 7379 8499 9068 8311 7942,9 - - - - -
Saare maakond Mees Alla 25 Euro 425,5 576,9 642,2 657,2 580,1 572,2 611,1 652,2 715,4 746,5 778,1
Saare maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6658 9026 10049 10283 9077 8952,6 - - - - -
Saare maakond Naine Alla 25 Euro 312,3 351,6 441,3 504,7 488,2 442,6 448,2 474,9 528,5 575,2 596,8
Saare maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4887 5502 6905 7897 7638 6924,4 - - - - -
Tartu maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 362,8 426,4 507,5 552,5 492,4 469,4 492,7 524,7 561,2 593 624,6
Tartu maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5676 6671 7941 8644 7704 7344,8 - - - - -
Tartu maakond Mees Alla 25 Euro 408,7 491,6 592,8 647 570 531,3 560 605,4 653,5 683,1 713,8
Tartu maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6395 7692 9276 10124 8919 8312,8 - - - - -
Tartu maakond Naine Alla 25 Euro 314,8 359,1 420 461,1 421,9 411,7 428 446,3 474,6 507,4 537
Tartu maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4926 5618 6572 7215 6602 6441,4 - - - - -
Valga maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 325,2 397,3 493,4 557,2 498,4 477,1 505,5 536,5 598 626 683,7
Valga maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5089 6216 7720 8719 7798 7464,9 - - - - -
Valga maakond Mees Alla 25 Euro 361,1 447,4 566,5 627,3 553,5 528,4 573 619,4 676,8 702,3 758,8
Valga maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 5650 7000 8864 9815 8661 8266,9 - - - - -
Valga maakond Naine Alla 25 Euro 278,3 334,7 409,9 479,8 438,5 417,6 428,8 445,9 515,7 545,7 608,6
Valga maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4354 5237 6414 7508 6861 6534,2 - - - - -
Viljandi maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 361,2 432 528,9 589,2 545,7 531,8 548,1 576 602 629 699,8
Viljandi maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5652 6760 8276 9219 8538 8320,3 - - - - -
Viljandi maakond Mees Alla 25 Euro 408,3 491,7 600,4 667,8 599,5 583,3 611,4 653 690 727 807,5
Viljandi maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6388 7694 9394 10449 9380 9127 - - - - -
Viljandi maakond Naine Alla 25 Euro 299,1 354,4 439,4 497,5 486,7 466,2 464,9 480,5 504,7 528,4 592,9
Viljandi maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4680 5545 6875 7784 7615 7294,6 - - - - -
Võru maakond Mehed ja naised Alla 25 Euro 352,5 423,4 506,5 578,2 542 517,4 529,6 547,2 585,7 637 701,4
Võru maakond Mehed ja naised Alla 25 Eesti kroon 5515 6625 7925 9047 8481 8096,2 - - - - -
Võru maakond Mees Alla 25 Euro 389,9 481 580,4 656,8 592,8 560,3 599,9 622,8 662 711,8 783,6
Võru maakond Mees Alla 25 Eesti kroon 6100 7526 9082 10276 9276 8767,2 - - - - -
Võru maakond Naine Alla 25 Euro 305,4 353,8 426,7 498 489,2 469,3 446,1 466,3 509,1 555,4 615,4
Võru maakond Naine Alla 25 Eesti kroon 4778 5535 6677 7792 7654 7343,2 - - - - -